Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 87. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

25. februar 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici razmatrao Informaciju o sprovođenju aktivnosti iz Plana kontrole i nadzora kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštini Tuzi.

Zaključeno je da je ASK u potpunosti sprovela aktivnosti definisane Planom, i da postoji visok stepen poštovanja zakonom prospisanih odredbi od strane subjekata kontrole i nadzora.

Savjet je preporučio Radnoj grupi ASK zaduženoj za analizu antikorupcijskih zakona, da inicira izmjene i dopune Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, u dijelu preciziranja postupanja Agencije u slučajevima kada se nakon izbornog postupka utvrde nepravilnosti u finansiranju izborne kampanje političkog subjekta.

Takođe, inicrano je preispitivanje povećanja limita za priloge fizičkih i pravnih lica u toku izborne kampanje.

U fokusu kontrole i nadzora koje je ASK sprovela u dosadašnjem toku kampanje bila su socijalna davanja, jednokratne pomoći, potrošnja iz budžetske rezerve, i poštovanje zakonskih obaveza u dijelu objave analitičkih kartica i putnih naloga.

ASK je konstatovala da je Opština Tuzi isplatila 67 jednokratnih socijalnih pomoći u ukupnom iznosu od 5. 000€ (50 do 500€), dok Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije vršilo isplatu jednokratnih pomoći. To Ministarstvo je isplatilo socijalna davanja ukupnom iznosu od 259.081,16 €.

U dijelu potrošnje sredstava iz državnog trezora i budžetske rezerve, Ministarstvo finansija je kroz pet izvještajnih perioda izvijestilo da je iz budžetske rezerve isplaćeno ukupno 5.340.025,52 €.

Opština Tuzi je prikazala potrošnju iz lokalnog trezora za pet izvještajnih perioda u ukupnom iznosu 196.061,46 €.

Utvrđeno je da nije bilo dodatnih zapošljavanja u odnosu na prethodna dva izvještaja koja je razmatrao Savjet ASK.

Svih šest političkih subjekata koji su predali izborne liste Opštinskoj izbornoj komisiji otvorili su žiro-račune i odredili odgovorno lice za namjensko trošenje sredstava.

Prilikom kontrole političkih subjekata, evidentirana su prikupljena sredstva u ukupnom iznosu od 3.824€. Demokratska partija socijalista je prijavila 2.200€ priloga, dok je Koalicija „Malesija nas ujedinjuje“ prijavila prilog od 100€, i izvršila prenos sredstava sa redovnog na poseban žiro račun u iznosu od 1.524 €.

Evidentirano je i prekoračenje limitiranih troškova za izbornu kampanju, u iznosu od 15.000€. ASK je pokrenula postupke za utvrđivanje činjenica i okolnosti koje se odnose na navedeni podatak.

U okviru druge tačke dnevnog reda, razmatrano je postupanje organa vlasti i javnih funkcionera u oblasti poštovanja zakonom propisanih zabrana i ograničenja primanja poklona, donacija i zaključivanja ugovora o spronzorstvima.

Ocijenjeno je da postoji visok stepen poštovanja navedenih odredbi od strane javnih funkcionera i organa vlasti.

Savjet je ukazao i na potrebu preispitivanja definicije poklona, kako bi istom bila obuhvaćena stvar, pravo, korist ili usluga stečena bez odgovarajuće naknade i kredite date pod povoljnim uslovima ili besplatno.

U dosadašnjem periodu, Agenciji je 36 organa vlasti prijavilo ukupno 292 poklona. Prijavljeno je i 1159 donacija od strane 165 organa vlasti, kao i 217 sponzorstava od 30 organa vlasti.

Novosti