Agencija za sprječavanje korupcije

Kontakt

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

Kralja Nikole 27/V
81000 Podgorica
Crna Gora

Radno vrijeme: od 7h do 15h

KABINET DIREKTORA

Tel: 020 44 77 02
Fax: 020 44 77 03
Email: kabinet@antikorupcija.me


SAVJET AGENCIJE


Sekretar Savjeta
Tel: 020 44 77 05
Fax: 020 44 77 03
Email: aleksandra.vojinovic@antikorupcija.me


SLUŽBENIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Tel: 020 44 77 30
Email: pr@antikorupcija.me

SEKTOR ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA I KONTROLU FINANSIRANJA POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA:

Odsjek za provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera i državnih službenika
Tel: 020 44 77 09, 020 44 77 28

Odsjek za pokretanje prekršajnih postupaka i prekršajnih naloga
Tel: 020 44 77 12 , 020 44 77 11

Odsjek za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja
Tel: 020 44 77 06
Email: finansiranje@antikorupcija.me

Odsjek za sprječavanje sukoba interesa
Tel: 020 44 77 10

SEKTOR ZA PREVENCIJU KORUPCIJE, INTEGRITET, LOBIRANJE I PRIMJENU MEĐUNARODNIH STANDARDA

Odsjek za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača
Prijava korupcije i zaštita zviždača:
Tel: 020 44 77 44
020 23 43 96
Email: prijavikorupciju@antikorupcija.me

Odsjek za integritet i lobiranje
Tel: 020 44 77 21
Email: integritet@antikorupcija.me

Odsjek za prevenciju korupcije, praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije
Tel: 020 44 77 19


Odsjek za edukaciju, istraživanje, kampanje i analitiku
Tel: 020 44 77 30


ODJELJENJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I STANDARDE

Tel: 020 44 77 04

Email: marina.micunovic@antikorupcija.meODJELJENJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Tel: 020 44 77 26 , 020 44 77 15

Email: itdesk@antikorupcija.me

SLUŽBA ZALJUDSKE RESURSE I PRAVNA PITANJA

Tel: 020 44 77 18


Kancelarija za prijem, zavođenje i otpremu akata
Tel: 020 44 77 13

SLUŽBA ZA FINANSIJSKE POSLOVE

Tel: 020 44 77 17

Kontakt