Meni
Podsjećanje za organe vlasti, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike na zakonsku obavezu po članu 49 Zakona o sprječavanju korupcije i primjer rješenja za određivanje lica koja će biti zadužena za prijem i postupanje po prijavama zviždača
16.08.2016.
Podaci o ispunjenju obaveza iz članova 29 i 30 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja
12.08.2016.
Agencija za sprječavanje korupcije utvrdila 218 nepravilnosti zbog nepoštovanja članova 28 i 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja za period od 12. jula do 31. jula. 2016.godine.
11.08.2016.
Sjutra ističe rok za drugi petnaestodnevni izvještaj organa vlasti u kampanji za parlamentarne izbore. Svi obveznici petnaestodnevnog izvještavanja u roku dostavili prvi izvještaj.
10.08.2016.
Agencija za sprječavanje korupcije donijela Mišljenja po zahtjevima za zaštiti zviždača u slučajevima koji su u poslednjim mjesecima izazvali poseban interes javnosti
8.08.2016.
Širom Crne Gore postavljeni bilbordi sa kontaktima Agencije na koje se mogu prijaviti sumnje u postojanje korupcije.
5.08.2016.
29.07.2016.
26.07.2016.
Antikorupcijska kampanja čiji je cilj podizanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije
startovao: 24.10.2012.
Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi percepcija, informisanost, stavovi i iskustva o korupciji u Crnoj Gori.
startovao: 1.01.2010.
objavljen: 23.08.2016.
dostavljen: 19.08.2016.
datum: 26.07.2016.
objavljen: 23.08.2016.
dostavljen: 19.08.2016.
datum: 29.07.2016.
objavljen: 23.08.2016.
dostavljen: 19.08.2016.
datum: 19.08.2016.
objavljen: 23.08.2016.
dostavljen: 17.08.2016.
datum: 10.08.2016.
objavljen: 23.08.2016.
dostavljen: 18.08.2016.
datum: 15.08.2016.
objavljen: 23.08.2016.
dostavljen: 18.08.2016.
datum: 7.08.2016.