Agencija za sprječavanje korupcije

Aktuelnosti

U vezi zahtjeva za pokretanje postupka zbog odluke Vlade Crne Gore o davanju koncesije za izgradnju hidroelektrane „Bistrica“
 
19.03.2018.
Obavještenje organizaciji KOD o zahtjevu u vezi izrade prostornog plana Nacionalnog parka ,,Prokletije“
 
16.03.2018.

Obavještenja

Javni funkcioner je dužan da podnese Izvještaj Agenciji elektronski i u pisanoj formi.
 
9.02.2018.
na dan: 31.03.2018.

Obavještenja

Javni funkcioner je dužan da podnese Izvještaj Agenciji elektronski i u pisanoj formi.
 
na dan: 31.03.2018.
9.02.2018.