Meni
Rezultati istraživanja javnog mnjenja ”Stavovi javnosti o pitanju korupcije i upoznatost sa radom Agencije za sprječavanje korupcije“
28.12.2016.
Komentar direktora Agencije Sretena Radonjića na rezultate istraživanja ”Stavovi javnosti o pitanju korupcije i upoznatost sa radom Agencije za sprječavanje korupcije“
28.12.2016.
Savjet ASK je razmatrao realizaciju zaključaka sa dosadašnjih sjednica
23.12.2016.
Antikorupcijska kampanja čiji je cilj podizanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije
startovao: 24.10.2012.
Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi percepcija, informisanost, stavovi i iskustva o korupciji u Crnoj Gori.
startovao: 1.01.2010.
objavljen: 20.01.2017.
datum: 19.01.2017.
objavljen: 20.01.2017.
datum: 18.01.2017.
objavljen: 20.01.2017.
dostavljen: 19.01.2017.
datum: 23.12.2015.
objavljen: 20.01.2017.
datum: 19.01.2017.
objavljen: 20.01.2017.
datum: 17.01.2017.
objavljen: 20.01.2017.
datum: 19.01.2017.