Agencija za sprječavanje korupcije

Aktuelnosti

Adekvatna zaštita zviždača od strane nadležnih institucija jedan je od glavnih preduslova za motivisanje potencijalnih zviždača da prijavljuju ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.
 
24.03.2018.
U akciji učestvovali službenici iz nekoliko odsjeka Agencije
 
23.03.2018.

Obavještenja

Javni funkcioner je dužan da podnese Izvještaj Agenciji elektronski i u pisanoj formi.
 
9.02.2018.
na dan: 31.03.2018.

Obavještenja

Javni funkcioner je dužan da podnese Izvještaj Agenciji elektronski i u pisanoj formi.
 
na dan: 31.03.2018.
9.02.2018.