ASK
5.10.2017.
Predstavnici Agencije su odgovorili na sva pitanja koizvjestilaca, koji su pokazali naročito interesovanje za aktivnosti Agencije u oblasti mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i za eventualne potrebe Agencije u pogledu dodatnih ovlašćenja, materijalnih i kadrovskih resursa u cilju daljeg unapređenja efikasnosti rada.
3.10.2017.
Predstavnici Agencije su članovima i službenicima Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta posebno prezentovali nalaze analiza koje je sačinila Agencija u odnosu na planove integriteta koji su donešeni u organim sudstva i tužilaštva
29.09.2017.
Tema obuke je bila sprovođenje procedura, mjera i radnji koje su predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije u slučaju podnošenja prijave pred lokalnim organima, zbog sumnje na ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije u okviru lokalnog organa kod kojeg je prijava podnešena.
29.09.2017.
Antikorupcijska kampanja čiji je cilj podizanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije
startovao: 24.10.2012.
Rezultati istraživanja javnog mnjenja ”Stavovi javnosti o pitanju korupcije i upoznatost sa radom Agencije za sprječavanje korupcije“
startovao: 8.03.2017.
objavljen: 17.10.2017.
datum: 10.10.2017.
objavljen: 16.10.2017.
datum: 12.10.2017.
objavljen: 16.10.2017.
datum: 11.10.2017.
objavljen: 16.10.2017.
datum: 10.10.2017.
objavljen: 16.10.2017.
datum: 10.10.2017.
objavljen: 16.10.2017.
datum: 12.10.2017.