Dugmic za kampanju ni centa za mito [ME]

Agencija za sprječavanje korupcije je preuzela sve nadležnosti Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Komisije za sprječavanje sukoba interesa, koje su prestale sa radom.

25.01.2016.
25.01.2016.
Sjednica će se održati u prostorijama Agencija, Rimski trg 46 (zgrada Vektre), u 29. januara u 11 časova
25.01.2016.
Savjet usvojio Pravilo o radu Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera
13.01.2016.
Antikorupcijska kampanja čiji je cilj podizanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije
startovao: 24.10.2012.
Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi percepcija, informisanost, stavovi i iskustva o korupciji u Crnoj Gori.
startovao: 1.01.2010.
objavljen: 6.02.2016.
dostavljen: 29.01.2016.
objavljen: 6.02.2016.
dostavljen: 29.01.2016.
objavljen: 6.02.2016.
dostavljen: 29.01.2016.
objavljen: 6.02.2016.
dostavljen: 29.01.2016.
objavljen: 5.02.2016.
dostavljen: 29.01.2016.
objavljen: 5.02.2016.
dostavljen: 29.01.2016.