Agencija za sprječavanje korupcije

Radionica o postupanju po prijavama zviždača u prosvjeti

6. jul 2020.

Agencija je u saradnji sa NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovala 3. jula u Podgorici radionicu o postupanju po prijavama zviždača za lica u osnovnim školama iz Podgorice, Danilovgrada i Nikšića, a koja su određena za postupanje po prijavama.

Radionica je organizovana u cilju edukovanja polaznika za vođenje postupka po prijavama, tj. upoznavanja sa postupcima, procedurama i zakonskim obavezama organa vlasti na koje se prijava odnosi, a koje su predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije.

Predavači su bili predstavnik Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Mirko Martić i predstavnica NVO CRNVO Zorana Marković koja je govorila o ulozi i značaju instituta zviždača. Martić je učesnicima predstavio načine postupanja po prijavama zviždača, obaveze lica koja su određena za postupanje po prijavama zviždača i organa kod kojeg je podnešena prijava, postupak po prijavi pred Agencijom, kao i mehanizme zaštite zviždača, odnosno lica koja podnose prijavu. Takođe, na konkretnim slučajevima prezentovan je i dosadašnji rad, rezultati i iskustva Agencije u radu po prijavama.

Predavanju je prisustvovalo 15 polaznika, kojima je podijeljen informativni antikorupcijski materijal Agencije. Ova obuka predstavlja nastavak aktivnosti u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard” koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Novosti