Agencija za sprječavanje korupcije

Najava 4. sjednice Savjeta Agencije

10. oktobar 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Datum: 17. oktobar (četvrtak) 2019. godine, u 11 sati.

Mjesto: Agencija za sprječavanje korupcije, ul. Kralja Nikole 27/V.

Dnevni red:

- Informacija o postupanju ASK po prijavama i zahtjevima za zaštitu zviždača, sa posebnim osvrtom na postupanje po službenoj dužnosti –

Sjednica je sazvana saglasno Planu rada Savjeta ASK za 2019. godine.

U smislu člana 56 Zakona o sprječavanju korupcije, a u vezi člana 3 Poslovnika o radu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, sjednica nije otvorena za javnost.

Novosti