Agencija za sprječavanje korupcije

Predavanje o postupanju po prijavama zviždača u Bijelom Polju

24. april 2019.

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić održala je 23. aprila u Bijelom Polju predavanje na temu “Postupanje po prijavama zviždača”, u okviru obuke koju je organizovala Uprava za kadrove za predstavnike lokalnih opština sa sjevera Crne Gore.

Cilj radionice bilo je predstavljanje polaznicima zakonske procedure, mjera i radnji u slučaju podnošenja prijave za ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. U skladu sa time, Braletić je polaznicima prezentovala način prijavljivanja ugrožavanja javnog interesa koje ukazuje na postojanje korupcije, institut zaštite zviždača, mehanizme zaštite, kao i primjere najbolje prakse u trogodišnjem radu Agencije u toj oblasti. Ona je takođe objasnila postupak i mjere koje su organi vlasti i lica određena za postupanje dužni da sprovedu po podnešenim prijavama, kao i posljedice nepostupanja.

Obuka je održana u okviru Plana obuka Uprave za kadrove koji je predviđen za lokalne službenike i namještenike, a predavanju su prisustvovali predstavnici opština Petnjica, Bijelo Polje, Pljevlja i Berane.

Novosti