Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

20. novembar 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije je, postupajući po službenoj dužnosti u skladu sa članom 78 Zakona o sprječavanju korupcije, a na osnovu prethodno sprovedenog postupka provjere podataka o javnom funkcioneru, pokrenula upravni postupak i donijela odluku da je Aleksandar Mitrović, državni sekretar Ministarstva prosvjete prekršio pravila koja se odnose na sprječavanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih fukcija iz odredbi članova 7 i 12 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije. Odluka Agencije u predmetnom postupku je objavljena na linku.

Dodatno, Agencija ukazuje da su svi javni funkcioneri dužni da poštuju odredbe zakona koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javne funkcije, te da sumnju u postojanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javne funkcije prijave Agenciji za sprječavanje korupcije, koja daje obavezujuća Mišljenja u cilju usklađivanja postupanja javnih funkcionera sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije i drugih zakona koji sadrže odredbe o sukobu interesa.

Novosti