Agencija za sprječavanje korupcije

Izvještaje o prihodima i imovini dostaviti do kraja marta

Obrasci dostavljeni bez bar koda nijesu validni
20. februar 2019.

Rok za predavanje Agenciji redovnih godišnjih Izvještaja o prihodima i imovini za javne funkcionere (i državne službenike koji prijavljuju imovinu u skladu sa odredbama posebnih zakona), počeo je 1. januara 2019. godine a ističe 31. marta 2019. godine.

Obveznici zakona dužni su da Agenciji podnesu Izvještaj elektronski i u pisanoj formi.

Izvještavanje o prihodima i imovini zakonskih obveznika se obavlja preko novog Obrasca verzije 4.2, koji se može preuzeti u sekciji Korisnički servisi/Preuzimanje obrazaca na internet stranici Agencije za sprječavanje korupcije.

Zakonski obveznici su dužni da popunjene obrasce Izvještaja o prihodima i imovini dostave Agenciji u elektronskoj formi, u sekciji Korisnički servisi/Slanje obrazaca. Nakon što informacioni sistem Agencije korisniku vrati obrazac sa bar kodom, korisnik je dužan da taj obrazac odštampa, potpiše i dostavi Agenciji.

Obrasci dostavljeni bez bar koda nijesu validni.

Podaci iz izvještaja o prihodima i imovini se nakon administrativne kontrole i verifikacije tih izvještaja objavljuju na internet stranici Agencije.

Agencija poziva zakonske obveznike da u što kraćem roku predaju Izvještaje o prihodima i imovini, čime će doprinijeti efikasnosti procesa administrativne kontrole, verifikacije i objavljivanja izvještaja, kao i ukupnom rastu integriteta i transparentnosti u vršenju javne funkcije.

Novosti