Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnici Agencije i Ministarstva prosvjete održali predavanje u gimnaziji "Miloje Dobrašinović" u Bijelom Polju

10. oktobar 2018.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije i Ministarstva prosvete održali su predavanje na temu “Prevencija korupcije” u gimnaziji “Miloje Dobrašinović” u Bijelom Polju. Predavanju je prisustvovalo 30 učenika završnog razreda te škole.

Savjetnik za opšte srednje obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Miomir Anđić je učenicima je prezentovao aktivnosti ministarstva u oblasti prevencije korupcije u obrazovanju i ukazao na štetne posljedice koje korupcija može prouzrokovati obrazovnom sistemu. Predstavio je uzroke i pojavne oblike korupcije u toj oblasti i informisao učenike o načinima na koje se mogu prijaviti sumnje u postojanje korupcije u obrazovnom sistemu.

Načelnik Odsjeka za edukacije, kampanje, istraživanja i analitiku u Agenciji Goran Durutović je kroz interaktivno predavanje učenicima ukazao na probleme koje korupcija može imati po društveni razvoj. Istakao je važnost poštovanja principa integriteta, etike  i transparentnosti u radu javnog i privatnog sektora.

Takođe, predstavio je preventivne antikorupcijske nadležnosti ovog organa sa posebnim akcentom na aktivnosti Agencije koje se odnose na podizanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije. Prezentovao je i načine na koje se sumnje u postojanje korupcije mogu prijaviti Agenciji.

Na predavanju su emitovani i video spot o nadležnostima Agencije, kao i antikorupcijski spotovi Agencije i spotovi koje su pripremili studenti u okviru takmičenja povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije u proteklom periodu. Učenicima je takođe podijeljen info materijal sa kontaktima na koje se nadležnim organima može prijaviti sumnja u postojanje koruptivnih radnji u oblasti obrazovanja. 

Agencija u kontinuitetu sprovodi obuke i predavanja za različite ciljne grupe u cilju podizanja nivoa javne svijesti o problemu korupcije. Takođe, organizovanje predavanja i seminara u cilju podizanja nivoa svijesti kod učenika o korupciji je obaveza Ministarstva prosvjete i Agencije predviđena Operatnivnim dokumentom za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika.

Novosti