Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 39. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

18. decembar 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Sprovodeći aktivnosti iz Plana rada Agencije za sprječavanje korupcije za 2020. godinu, Savjet Agencije je na današnjoj sjednici razmatrao Informaciju o aktivnostima Agencije u oblasti provjere izvještaja o prihodima i imovini javih funkcionera.

Inicirana je potpuna primjena zakonskih mehanizama, u cilju detaljne provjere imovine i prihoda javnih funkcionera na osnovu slučajnog uzorka, uključujući ispitivanje neobjašnjivog uvećanja imovine, promjena, transfera i utvrđivanja osnova sticanja imovine i prihoda.

Prema podacima iz elektronske baze podataka Agencije, ukupan broj aktivnih obveznika koji imaju obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini je 5.917 (4.461 javnih funkcionera i 1.456 državnih službenika koji imaju obavezu podnošenja izvještaja).

Od početka rada Agencije za sprječavanje korupcije 1. januara 2016. godine, do kraja trećeg kvartalnog perioda 2020. godine, Agenciji je dostavljeno 36.818 izvještaja o prihodima i imovini, podnijetih po različitim osnovima, a koji su potom u skladu sa godišnjim planom provjere obrađivani.

Saglasno Godišnjem planu provjere za tekuću godinu, izvršena je provjera tačnosti i potpunosti 872 Izvještaja. Pored toga, na osnovu zahtjeva anonimnih lica, pravnih i fizičkih lica, drugih državnih organa, i medijskih navoda, dodatno je provjereno 77 izvještaja.

U okviru dodantne provjere koja se odnosi na 20 funkcionera sa najvišim nivoom vulnerabilnosti oblasti/subjekata koji su izloženi rizicima od korupcije, u I kvartalu 2020. godine pokrenuto je 7 upravnih postupaka, od kojih su okončana 4, dok su 3 u toku. Od 4 okončana postupka, u 3 je utvrđeno kršenje Zakona.

Upućeno je 1.648 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka u navedenoj oblasti, po raznim osnovima, od kojih je okončano 1.329, na osnovu kojih su izrečene novčane kazne u iznosu 216.385 eur.

Agencija provjerom evidentirala i potencijalna kršenja iz drugih oblasti rada Agencije. S tim u vezi, tokom 2019. godine Agencija je uputila više zahtjeva na dalje razmatranje nadležnom Odsjeku u vezi sa ograničenjima u vršenju javnih funkcija. U 14 predmeta pokrenuti su prekršajni postupci, od kojih su u 10 predmeta izrečene novčane kazne (u 5 predmeta oduzeta i imovinska korist u izosu od 11,557,24 €), dok je u jednom predmetu javni funkcioner oslobođen prekršajne odgovornosti.

Savjet je dao dalja uputstva za unapređenja sistema izvještavanja u navedenoj oblasti.

Novosti