Agencija za sprječavanje korupcije

Drugi ponovni javni konkurs za izbor direktora Agencije za sprječavanje korupcije

Konkurs je objavljen u štampanim medijima 5. maja 2020. godine. Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja u štampanim medijima
5. maj 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije: Na osnovu člana 91 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG“, broj 53/14 i 42/17), raspisuje

D R U G I P O N O V N I J A V N I K O N K U R S

Novosti