Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 2. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

10. septembar 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na jučerašnjoj sjednici usvojio Predlog budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2020. godinu, u iznosu od od 1.715.104,00 eura, što predstavlja 0,22% od tekućeg budžeta Crne Gore. Doukument je izrađen na osnovu Smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period 2019-2022. godine.

Razmatrajući Informaciju o postupanju ASK u odnosu na javne funkcionere kojima su dodijeljeni stanovi ili krediti pod povoljnim uslovima od Vlade Crne Gore, Savjet ASK je konstatovao da su navedeni funkcioneri dostavili Agenciji podatke o dodjeli stanova, odnosno kreditnom zaduženju, a po osnovu zaključenja ugovora sa Upravom za imovinu.

Uvidom u spisak sa imenima 96 funkcionera, koji je objavila Vlada Crne Gore u avgustu ove godine, utvrđeno je da su 83 javna funkcionera zaključila ugovor o dodjeli kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba sa Upravom za imovinu, dok su stambene jedinice dodijeljene za 13 lica. Podaci su prijavljeni kroz promjenu izvještaja o prihodima i imovini usljed uvećanja imovine preko 5.000€, kroz redovni godišnji izvještaj o prihodima i imovini, te putem obavještenja.

Članovi Savjeta ASK su zatražili detaljnu informaciju o tome da li su navedeni javni funkcioneri u zakonkom roku dostavili podatke, te da li je Agencija sprovela postupke zbog eventualnog kršenja Zakona o sprječavanju korupcije.

Savjet ASK nije prihvatio Inicijativu za formiranje radne grupe za kontrolu postupanja Direktora ASK u slučaju nepokretanja postupka protiv javnih funkcionera koji nijesu prijavili tačne i potpune podatke u izvještajima o prihodima i imovini javnog funkcionera, a u vezi sa dobijenim kreditima i stanovima po povlašćenim uslovima od Vlade Crne Gore.

Većinski je konstatovano da je postupak vršenja kontrole izvještaja o prihodima i imovini provjere isključivo u nadležnosti Agencije, te da u smislu čl. 30 i 78 Zakona o sprječavanju korupcije nije moguće je vršenje kontrole odnosno pristupa podacima od strane drugih lica.

U odnosu na Informaciju o postupanju Direktora ASK u vezi sa dobijenim kreditom pod povoljnim uslovima od Vlade Crne Gore u 2018. godini, utvrđeno je da je kreditno zaduženje prijavljeno Agenciji kroz obavještenje, u zakonom propisanom roku.

Novosti