Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 16. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet usvojio Plan rada Agencije za sprječavanje korupcije za 2016. godinu.
Šesnaesta sjednica Savjeta Agencije
19. februar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici Savjeta Agencije jednoglasno je usvojen Plan rada Agencije za sprječavanje korupcije za 2016. godinu, uz usvojene izmjene u dijelu preciziranja navedenih indikatora realizacije. 

U radi sjednice je prisustvovao Zoran Vujičić, predstavnik NVO „Građanska Alijansa“.

Planom su obuhvaćeni strateški ciljevi Agencije za 2016., koji su utvrđeni na osnovu normativnog okvira kojim se uređuje rad Agencije, kao i aktivnosti kojima su konkretizovani ti strateški ciljevi. Utvrđen je vremenski rok realizacije ciljeva, indikatori i odgovorna lica.  Ciljevi se odnose na: sprečavanje sukoba javnog i privatnog interesa u vršenju javnih funkcija, poštovanje ograničenja u vršenju javnih funkcija i kontrola primljenih poklona, donacija i sponzorstava, efikasnu provjeru izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera, jačanje integriteta u javnom sektoru donošenjem planova integriteta, postupanje po prijavi i zaštita lica zviždača, efikasno sprovođenje zakona o lobiranju, praćenje propisa iz oblasti antikorupcije, primjenu međunarodnih standarda i podizanje nivoa javne svijesti o štetnosti korupcije.

U cilju ispunjavanja obaveze iz člana 88 Zakona o sprječavanju korupcije, Savjet je formirao Radnu grupu za izradu Predloga etičkog kodeksa zaposlenih u Agenciji.

Savjet je razmotrio dinamiku dostavljanja izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera i konstatovao da će od  1. marta 2016., biti stvoreni preduslovi za podnošenje izvještaja i u elektronskoj formi.

Novosti