Agencija za sprječavanje korupcije

Podsjećanje obveznicima Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

19. februar 2021.

Djelujući preventivno, Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća obveznike Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja sa područja opštine Nikšić da su, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora u toj opštini, dužni da sve odluke o zapošljavanju kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika, kao i obligacioni odnosi (ugovori o djelu), sa kompletnom pratećom dokumentacijom dostave Agenciji u roku od tri dana od zaključenja.

Agencija će dostavljena akta kontrolisati i objaviti na svojoj internet stranici.

Spisak obveznika Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja sa područja opštine Nikšić možete da pronađete na linku

Novosti