Agencija za sprječavanje korupcije

Podaci o javnim funkcionerima koji su istupili sa dužnosti u privrednim društvima na osnovu postupaka koje je pokrenula ASK

23. decembar 2019.

Na osnovu preventivnih aktivnosti u cilju sprovođenja nadležnosti propisanih članom 10 i 11 Zakona o sprječavanju korupcije, Agencija je dala mišljenja i donijela odluke u vezi poštovanja ograničenja u vršenju javne funkcije. U skladu sa odredbama člana 10 i 11 javni funkcioneri mogu izuzetno biti vlasnici odnosno osnivači privatnih privrednih društava, ustanova i drugih pravnih lica, ali ne mogu za vrijeme obavljanja funkcije vršiti dužnosti izvršnog direktora, ovlašćenog zastupnika, predsjednika ili člana organa upravljanja u istom pravnom licu.

Tabela o javnim funkcionerima i nazivima pravnih lica iz kojih su istupili, objavljena je na linku.

Novosti