Agencija za sprječavanje korupcije

Podsjećanje političkih subjekta na obaveze propisane zakonom

Saopštenje za političke subjekte
15. januar 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća političke subjekte na obavezu propisanu članom 38 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Naime, u skladu sa navedenom zakonskom odredbom, politički subjekat je dužan da svojim aktima: 

- uredi način vršenja unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja; 

- odredi lice odgovorno za finansijsko poslovanje;

- propiše način ostvarivanja uvida člana subjekta u prihode i rashode subjekta; 

- donese finansijski plan i program rada do kraja tekuće za narednu godinu.

Novosti