Agencija za sprječavanje korupcije

Održan sastanak Upravne grupe RAI u Tirani

20. novembar 2018.

U Tirani je, 19. novembra 2018. godine, održan 28. sastanak Upravne grupe Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI), koju čine visoki predstavnici devet zemalja Jugoistočne Evrope, članica RAI. Sastanku je prisustvovala i predstavnica Agencije za sprječavanje korupcije, kao član Upravne grupe RAI-a u ime Crne Gore.

U skladu sa unaprijed utvrđenim dnevnim redom sastanka, razmatrani su predlozi izmjena internih procedura RAI-a, predlog budžeta za 2019. godinu, kao i produžetak mandata šefa Sekretarijata RAI-a. Članovi Upravne grupe su potrvdili predlog budžeta za 2019. godinu, kao i produžetak mandata šefa Sekretarijata RAI-a. Takođe, na sastanku je predstavljena dinamika procesa pregovaranja u vezi Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu provjere podataka o imovini, čiji je predlagač RAI.

Radi podjećanja, Crna Gora je uspješno završila prvu rundu pregovora u vezi navedenog Sporazuma, koja je organizovana 3. i 4. oktobra 2018. godine u Laksemburgu – Beč (Austrija).  

Novosti