Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje o budžetskim sredstvima za finansiranje izborne kampanje kandidata za Predsjednika Crne Gore

Relevantni podaci o obavezama i realizaciji obaveza obveznika Zakona o finansiranju političkih se mogu naći na internet stranici Agencije www.antikorupcija.me, u odjeljku Politički subjekti/Pregled dokumentacije.
29. mart 2018.

U cilju tačnog i potpunog informisanja, Agencija obavještava javnost: 

Na izborima za Predsjednika Crne Gore koji će biti održani 15. aprila 2018. će učestvovati sedam kandidata, kojima je potvrđena kandidatura od strane državnog organa nadležnog za sprovođenje izbornog procesa.  

Kad su u pitanju sredstva iz javnih izvora koja su opredijeljena za Finansiranje troškova izborne kampanje, ona se obezbjeđuju u iznosu od 0,07% tekućeg budžeta, što u skladu sa Budžetom Crne Gore iznosi 594.999,42€.

Od navedenog iznosa, 20% se raspodjeljuje u jednakim iznosima svim kandidatima kojima je utvrđena kandidaturan, u roku od 10 dana od dana utvrđivanja liste kandidata, u konkretnom slučaju u iznosu od 16.999,98€ po kandidatu. Preostalih 80% se raspodjeljuje u skladu sa članom 20 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.   

Ukupan iznos dozvoljenih sredstava iz privatnih izvora koja kandidati mogu prikupiti za finansiranje kampanje iznosi 594.999,42€, dok ukupni troškovi izborne kampanje ne smiju preći iznos od 1.189.998,84€.

Ukupna vrijednost uplate i priloga fizičkog lica, odnosno preduzetnika za finansiranje izborne kampanje ne može preći iznos od 2.000 eura, a ukupna vrijednost uplate i priloga pravnog lica, odnosno privrednog društva za finansiranje izborne kampanje ne može preći iznos od 10.000 eura. 

U dosadašnjem toku izborne kampanje je šest kandidata za Predsjednika Crne Gore otvorilo posebne žiro račune za finansiranje izborne kampanje. Izvještaje o prihodima i imovini su Agenciji dostavila tri kandidata, dok su rokovi za podnošenje izvještaja ostalih kandidata u toku.

Relevantni podaci o obavezama i realizaciji obaveza obveznika Zakona o finansiranju političkih se mogu naći na internet stranici Agencije www.antikorupcija.me, u odjeljku Politički subjekti/Pregled dokumentacije. 

Agencija ostaje otvorena za odgovore na pitanja u vezi sa postupkom nadzora i kontrole izborne kampanje za Predsjednika Crne Gore koja pripadaju nadležnosti Agencije. Takođe, redovni sastanke Radne grupe za praćenje izbornog procesa se održavaju u Agenciji svakog ponedeljka i otvoreni se za predstavnike NVO sektora u cilju iznošenja svih potencijalnih prigovora na eventualna kršenja od strane obveznika zakona, kao i eventualne sugestije u cilju unapređenja kontrole i nadzora finansiranja izborne kampanje za Predsjednika Crne Gore. 


Novosti