Agencija za sprječavanje korupcije

Završni sastanak ASK sa predstavnicima NVO sektora uoči izbora u Nikšiću

Sastanak sa NVO
10. mart 2021.

Otvoreni dijalog Agencije za sprječavanje korupcije sa civilnim sektorom posvećen razmjeni stavova i iskustava u cilju obuhvatnijeg praćenja kampanje za lokalne izbore u Nikšiću, nastavljen je novim, četvrtim sastankom, ovog puta online komunikacijom između direktorice Jelene Perović sa saradnicima i predstavnika nevladinih organizacija Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Centar za građanske slobode (CEGAS), Građanska alijansa i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Stav Agencije, naglasila je direktorica Perović, je da sva dokumentacija koju, po Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, ova institucija kontroliše, bude dostupna javnosti, kako bi se izbjegla sumnjičenja da svojim radom nekog favorizuje. Agencija služi samo zakonu i javnom interesu, i isključivi cilj joj je zakonito postupanje svih učesnika izbornog procesa.

Tokom kampanje, Agencija je pružila doprinos identifikaciji problema vezanog za neprecizan zakonski tretman funkcionerske kampanje, i određivanju nadležnosti pojedinih državnih organa u toj oblasti.

Načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić predočio je sagovornicima da se najveći dio troškova izbornih lista u kampanji odnosi na izradu reklamnog materijala i spotova, kao i medijsko oglašavanje. Ono što bi moglo da utiče na eventualno prekoračenje limita potrošnje od 48.552,50 eura po političkom subjektu su troškovi prevoza, odnosno moguće plaćanje goriva za organizovane kolone automobila, koje su se tokom kampanje kretale gradskim ulicama.

Kao dio Operativnog tima za kontrolu izbornog procesa u Nikšiću, Agencija će pomoći rasvjetljavanju da li je u tom slučaju bilo kršenja zakona.

Dogovoreno je da se komunikacija i saradnja Agencije za sprječavanje korupcije i dijela civilnog sektora koji se bavi praćenjem izbora, nastavi i po završetku izbornog procesa u Nikšiću.

Novosti