Agencija za sprječavanje korupcije

Novi sastanak sa predstavnicima civilnog sektora

22. februar 2021.

Nastavljanjem prakse razmjene stavova i iskustava sa civilnim sektorom, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović sa saradnicima sastala se sa predstavnicima nevladinih organizacija Centar za demokratsku tranziciju - CDT, Centar za monitoring i istraživanje - CeMI i Centar za građanske slobode CEGAS.

Sastanak je bio posvećen temama praćenja lokalnih izbora u Nikšiću, unaprijeđenja zakonskog okvira i daljih koraka ka snaženju međusobne saradnje.

Ističući značaj ovakvih okupljanja, direktorica Perović je upoznala sagovornike sa djelovanjem Agencije u primjeni svojih nadležnosti iz izbornog zakonodavstva i izazovima sa kojima se ova institucija srijeće u kontroli i nadzoru kampanje za nikšićke izbore, poput funkcionerske kampanje, zakonski nedovoljno precizno regulisane. Još jednom je poručeno da su transparentnost i zakonitost u temelju rada Agencije, koja je u službi građana i vladavine prava.

Načelnik Odjeljenja za informacione tehnologije Miloš Vujošević predstavio je novine u razvoju informacionog sistema, kojima se povećava efikasnost kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Korisnicima sajta Agencije dostupna je interaktivna mapa, urađena zahvaljajući donaciji Ambasade SAD u Podgorici, a koja pruža uvid u precizne podatke o lokacijama za bilborde zakupljene od strane političkih subjekata na teritoriji Crne Gore.

Link: https://www.antikorupcija.me/me/analitika/bilbordi

Predstavljen je i poseban analitički modul, koji se odnosi na prijavljene priloge i troškove u toku izborne kampanje.

Link: https://www.antikorupcija.me/me/analitika

Prepoznajući područja u kojima je, tokom kampanje, povećana mogućnost zloupotrebe, predstavnici nevladinih organizacija su dali nekoliko konkretnih predloga za jačanje povjerenja u integritet izbornog procesa.

Naredni sastanak sa civilnim sektorom zakazan je za 1. mart. Uz privrženost politici otvorenih vrata, Agencija poziva sve zainteresovane nevladine organizacije da učestvuju na sastanku.

Novosti