Agencija za sprječavanje korupcije

Održan prvi sastanak radne grupe za praćenje izborne kampanje

2. mart 2020.

Na prvom sastanku Radne grupe za praćenje izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Tivat koji će biti održani 5. aprila 2020.godine, ocijenjeno je da se aktivnosti Agencije i propisane dužnosti zakonskih obveznika od dana raspisivanja izbora realizuju u skladu sa Planom kontrole i nadzora.

Takođe je ocijenjeno da se status realizacije zakonskih obaveza političkih subjekata i organa koji su zakonski obveznici u periodu izborne kampanje u opštini Tivat, redovno objavljuje na internet stranici Agencije u sekciji Najnovija dokumenta, kao i u rubrici Politički subjekti – lokalni izbori Tivat.

Nadalje, službenici nadležnog odsjeka su upoznali radnu grupu o tome da će službenici Agencije u toku naredne sedmice u Tivtu izvršiti kontrolu poštovanja zakonskih obaveza, zabrana i ograničenja kod tri obveznika Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Dodatno, radnoj grupi su predstavljeni organizacioni i tehnički kapaciteti koji su Agenciji na raspolaganju za postupak kontrole finansiranja političkih subjekata i nadzora nad poštovanjem odredbi zakona.

Zadatak Radne grupe, koja je formirana Odlukom v.d. direktora Agencije, je praćenje kontrole finansiranja političkih subjekata i nadzora nad sprovođenjem odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od dana raspisivanja do završetka lokalnih izbora u Tivtu.

Novosti