Agencija za sprječavanje korupcije

Usvojen Izvještaj o kontroli i nadzoru finansiranja izborne kampanje za izbore u SO Tuzi

13. maj 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije donijela je Izvještaj o sprovedenom nadzoru i izvršenoj kontroli finansiranja izborne kampanje za izbor odbornika Skupštini opštine Tuzi, koji su održani 3. marta 2019. godine.

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Izvještaj je donijet u zakonskom roku od 60 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora i objavljen na internet stranici Agencije.