Agencija za sprječavanje korupcije

Donešene su odluke o raspodjeli budžetskih sredstava za redovan rad političkih subjekata

Agencija je izvršila postupak nadzora nad sprovođenjem predmetne zakonske obaveze
18. februar 2019.

Ministarstvo finansija i organi lokalne uprave nadležni za poslove finansija su bili dužni da do kraja januara donesu Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, kao i da objave tu odluku na svojoj internet stranici u roku od sedam dana od dana njenog donošenja.

Agencija je izvršila postupak nadzora nad sprovođenjem predmetne zakonske obaveze, koja je propisana odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Konstatovano je da su Ministarstvo finansija i svih 25 lokalnih uprava donijeli i objavili Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata. 

Ukupna budžetska sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019. godinu iznose 6.490.209,59€. Podaci o raspodjeli tih budžetskih sredstava objavljeni su u prilogu. 


Novosti