Agencija za sprječavanje korupcije

Presjek prenosa sredstava iz javnih izvora za redovan rad političkih subjekata u prvih šest mjeseci 2018.

Od ukupno planiranih sredstava za prvu polovinu godine, političkim subjektima je isplaćeno 3.062.2017,08€, od čega 2.124.997,86 na državnom i 937.209,26€ na lokalnom nivou. Finansijske obaveze prema političkim subjektima redovno izmiruju Ministarstvo finansija i 10 opština
21. septembar 2018.

Agencija vrši kontrolu finansiranja političkih subjekata u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja kojim su, između ostalog, propisani način raspodjele i obezbjeđivanja finansijskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata iz javnih izvora (budžeta Crne Gore i budžeta lokalnih samouprava). U skladu sa odredbama tog zakona, Ministarstvo finansija i organi lokalne uprave na mjesečnom nivou prenose političkim subjektima sredstva opredijeljena za finansiranje njihovog redovnog rada.

Ukupna planirana budžetska sredstva na državnom i lokalnom nivou namjenjena finansiranju redovnog rada političkih subjekata u 2018. iznose 6.351.313,09€, odnosno 3.175.655,38€. za period od 1. januara do 30. juna. U taj iznos nijesu uračunata sredstva za finansiranje zaposlenih u poslaničkim klubovima i obezbjeđenje poslovnih prostorija za potrebe političkih subjekata, koja obezbjeđuju Skupština Crne Gore i Skupštine opština, odnosno organ zadužen za poslove imovine. Od ukupno planiranih sredstava za prvu polovinu godine, političkim subjektima je isplaćeno 3.062.2017,08€, od čega 2.124.997,86 na državnom i 937.209,26€ na lokalnom nivou. 

Agencija je i u ranijem periodu izvještavala da je od početka rada 2016. godine, vršeći poslove iz svoje nadležnosti, evidentirala veliki dug opština prema političkim subjektima na lokalnom nivou, koji je datirao iz prethodnih godina. Kroz inicijativu i proaktivan pristup Agencije, kao i angažovanjem lokalnih samouprava, dug je smanjen za 62,42%, sa 1.168.465€ na početku 2016. na 439.092,26€ na 31. decembar 2017. Za prvih šet mjeseci 2018. je došlo do novog uvećanja duga, za 113.448,30€  ili 25,83% u odnosu na stanje 31.decembra 2017. 

Agencija konstatuje da uredno izmiruju obaveze prema političkim subjektima Ministarstvo finansija i opštine Andrijevica, Bar, Kotor, Nikšić, Mojkovac, Petnjica, Podgorica (uključujući Golubovce i Tuzi), Plužine, Šavnik i Žabljak), a opštine Kolašin i Ulcinj su izmirile obaveze za prvu polovinu 2018, i dio duga iz prethodnih godina. Agencija očekuje da će i u narednom periodu navedeni obveznici nastaviti sa dobrom praksom izvršenja zakonskih obaveza. Sporiju dinamiku izmirivanja duga imaju opštine Gusinje, (u međuvremenu je izmirila sve obaveze za 2018), Rožaje, Berane, Cetinje i Herceg Novi, u kojima je i evidentiran najveći preostali iznos neizmirenog duga.

Podaci o prenosu sredstava političkim subjektima za period 1.01. - 30.06. 2018.

Slika: Podaci o prenosu sredstava političkim subjektima za period 1.01. - 30.06.2018.


Isplaćena u odnosu na planirana sredstva za period 1.01. - 30.06.2018.

Grafik: Isplaćena u odnosu na planirana sredstva za period 1.01. - 30.06.2018.

Novosti