Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnik Agencije na regionalnoj konferenciji u Tirani

Cilj konferencije "Gradovi bez korupcije u budućnosti" je bio da se naglasi uloga lokalne uprave u sprovođenju antikorupcijskih mehanizama.
11. decembar 2017.

Predstavnik Agencije za sprječavanje korupcije Mladen Tomović, koordinator Sektora za prevenciju korupcije, učestvovao je na regionalnoj konferenciji "Gradovi bez korupcije u budućnosti", koju je organizovala Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI), u saradnji s Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i OECD-om, koja je održana u Tirani 7. i 8. decembra 2017 godine. 

Regionalna konferencija je pružila priliku za razmjenu iskustava o rezultatima i izazovima u sprječavanju korupcije na lokalnom nivou, uključujući gradove, regije i druge nivoe javne uprave. Rasprava je omogućila prepoznavanje primjera uspješnih modela i dobrih praksi, i doprinjeće razvoju regionalnih preporuka o ovoj temi. 

Cilj regionalne konferencije je bio da se naglasi uloga lokalne uprave u sprovođenju  antikorupcijskih mehanizama, kao i da se istaknu postojeći antikorupcijski alati i metodologije koji su dostupni opštinama za procjenu i mjerenje specifičnih korupcijskih rizika, kako bi se unaprijedila prevencija korupcije na lokalnom nivou.  

Drugog dana konferencije, u toku bilateralnih sesija radnih grupa, predstavnik Agencije je upoznao ostale učesnike radne grupe u čijem je radu učestvovao,  sa dostignućima koje je Crna Gora ostvarila na polju implementacije planova integriteta, sa posebnim aspektom na oblast loklane samouprave, ulogom Agencije u tom procesu kao i projektima koje Agencija realizuje u saradnjiu sa medjunarodnim partnerima.

Regionalna konferencija je okupila više od 80 učesnika, odabranih predstavnika iz zemalja istočne Evrope i članica OECD-a, koji su zaduženi za prevenciju korupcije na lokalnom nivou, uključujući takođe predstavnike  institucija na centralnom i lokalnom nivou koji su odgovorni za integritet i prevenciju korupcije na nivou  gradova i regija, predstavnike institucija na državnom nivou, kao i akademike i organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima  integriteta i sprječavanja korupcije.


Novosti