Agencija za sprječavanje korupcije

Obuka za predstavnike obrazovnog sistema o postupanju po prijavama zviždača

7. jun 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije je u saradnji sa NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovala obuku o postupanju po prijavama zviždača za lica koja su određena za postupanje po prijavama u obrazovnim institucijama. Obuka je organizovana u cilju osposobljavanja učesnika za vođenje postupka po prijavama zviždača, tj. upoznavanja sa zakonskim procedurama i obavezama organa vlasti na koje se prijava odnosi.

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić predstavila je učesnicima odredbe Zakona o sprječavanju korupcije kojima se reguliše oblast prijavljivanja sumnje u ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Konkretno, Braletić je približila prisutnima mjere, radnje i procedure predviđene pomenutim zakonom kao i mehanizme zaštite zviždača, odnosno lica koja podnose prijavu.

U drugom dijelu obuke učesnici su imali priliku da primijene usvojeno znanje kroz interaktivnu sesiju i otklone sva pitanja i nedoumice o ovoj tematici.

Obuci je prisustvovalo 17 predstavnika osnovnih i srednjih škola određenih za postupanje po prijavama zviždača.

Ova obuka predstavlja nastavak aktivnosti u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard”, koji se odnosi na promociju, istraživanje i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača a koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Arhiva novosti