Agencija za sprječavanje korupcije

Informacija o roku za dostavljanje Redovnih godišnjih Izvještaja o prihodima i imovini

Javni funkcioner je dužan da podnese Izvještaj Agenciji elektronski i u pisanoj formi.
9. februar 2018.

Rok za dostavljanje redovnih godišnjih Izvještaja o prihodima i imovini za javne funkcionere u Crnoj Gori  počeo je 1. januara 2018 godine a ističe 31. marta 2018. godine.

Do 9. februara 2018. godini je Agenciji dostavljeno 590 izvještaja o prihodima i imovini po raznim osnovima podnošenja, od čega je 452 Izvještaja obrađeno i objavljeno na internet stranici Agencije. 

Agencija poziva obveznike da u cilju efikasnije tehničke realizacije zakonskih odredbi o prijavljivanju i objavljivanju prihoda i imovine, dostavljaju Izvještaje u što kraćem roku i prije isteka zakonskog termina 31. marta 2018. godine, čime će dati doprinos ukupnom rastu transparentnosti u vršenju javne funkcije i preventivnim antikorupcijskim naporima koje sprovodi Agencija.

Javni funkcioner je dužan da podnese Izvještaj Agenciji elektronski i u pisanoj formi.  

Elektronski obrazac Izvještaja se preuzima sa internet stranice Agencije, u odjeljku korisnički servisi/preuzimanje obrazaca.

Nakon popunjavanja se obrazac (u odjeljku korisnički servisi/slanje obrazaca), u elektronskoj formi šalje Agenciji, kada mu se dodjeljuje bar kod. 

Izvještaj sa bar kodom se potom mora odštampati, svojeručno potpisati i dostaviti Agenciji.

Zakonska obaveza dostavljanja redovnih Izvještaja o prihodima i imovini će se smatrati ispunjenom samo u slučaju kada se izvještaj Agenciji podnese elektronski i u pisanoj formi, odnosno potrebno je da se dobijena verzija izvještaja sa bar kodom odštampa i proslijedi na adresu Agencije za sprječavanje korupcije, ul. Kralja Nikole 27/5. Obrasci dostavljeni bez bar koda nijesu validni.

Podaci iz registra prihoda i imovine se nakon administrativne kontrole i verifikacije dostavljenih Izvještaja o prihodima i imovini objavljuju na internet stranicu Agencije. 


Arhiva novosti