Agencija za sprječavanje korupcije

Članovi Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore u posjeti Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK)

26. oktobar 2018.

Članovi Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije boravili su u radnoj posjeti Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), 22. i 23. oktobra ove godine. Prvog dana radne posjete, sa rukovodstvom APIK-a razgovarano je o nadležnostima, organizaciji i funkcionisanju antikorupcijskih agencija BiH i Crne Gore.

Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja i iskustva u vezi sa primjenom postojećih antikorupcijskih zakona u Crnoj Gori i BiH, strategijama za borbu protiv korupcije, načinu donošenja i primjeni planova integriteta, postupanju po prijavama sa indicijama koruptivnog ponašanja, sukobu interesa, kao i o postojećim zakonskim rješenjima koja se odnose na zaštitu zviždača.

Predsjednica Savjeta Agencije Goranka Vučinić, govorila je o načinima na koji su ova pitanja regulisana u Crnoj Gori, te je pojasnila kakva je antikorupcijska zakonska regulativa u toj zemlji. Naglasila je i da je Agencija, s obzirom na opseg nadležnosti, postigla dobre rezultate u ranije svim oblastima rada, navodeći u vezi s tim konkretne primjere iz prakse.

Direktor APIK-a Hasim Šabotić je istakao da institucija kojom rukovodi ulaže maksimalne napore u provođenju zakonom predviđenih mjera u borbi protiv korupcije u BiH, te da je potrebno dodatno unapređenje antikorupcijskih zakonskih rješenja koja su na snazi u BiH, radi postizanja najvećeg stepena efikasnosti u oblasti borbe protiv korupcije u toj zemlji.

Drugog dana posjete, obavljen je radni sastanak sa rukovodiocem Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Erduanom Kafedžićem. Tom prilikom, razmijenjena su iskustva o aktivnostima koja se tiču prevencije korupcije, prikupljanja podataka i prijavljivanja sumnje u postojanje koruptivnih aktivnosti koordinaciju između svih subjekata obuhvaćenih strateškim planovima borbe protiv korupcije.

Novosti