Agencija za sprječavanje korupcije

Izvještaji o prihodima i imovini od 1. januara do 27. marta 2017.

28. mart 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća da je rok za dostavljanje redovnog godišnjeg izvještaja o prihodima i imovini 31. mart 2017. godine. Ova obaveza se odnosi na javne funkcionere, i  državne službenike koji imaju obavezu dostavljanja izvještaja u skladu sa posebnim zakonima. 

Obrazac izvještaja se preuzima sa internet stranice Agencije: www.antikorupcija.me/korisnicki-servisi, na linku “Preuzimanje obrasca”. Popunjeni obrazac se šalje Agenciji takođe preko internet stranice ovog organa, posredstvom linka “Slanje obrazaca i dobijanje bar koda”. 

Nakon dostavljanja elektronske verzije izvještaja, softver Agencije vrši početnu kontrolu popunjenog dokumenta, koja podrazumijeva provjeru da li je podnosilac popunio sva obavezna polja, te obavještava podnosioca o eventualnim nepotpunim podacima. Kada se uspješno završi početna kontrola, podnijeti izvještaj dobija bar kod, nakon čega podnosilac može da ga odštampa. Odštampani i potpisani izvještaj sa bar-kodom javni funkcioner dostavlja Agenciji poštom.

Zakonska obaveza dostavljanja izvještaja o prihodima i imovini se smatra ispunjenom samo u slučaju kada se izvještaj podnese Agenciji elektronskim putem, a verzija izvještaja sa dodijeljenim bar kodom odštampa, potpiše i proslijedi na adresu Agencije za sprječavanje korupcije, ul. Kralja Nikole 27/V. Obrasci dostavljeni bez bar koda nijesu validni za informacioni sistem Agencije.

Nakon dostavljanja izvještaja na navedeni način, Agencija počinje sa kontrolom, provjerom i obradom izvještaja koju vrši novoosnovani Odsjek za provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera i državnih službenika koji imaju propisanu obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini. 

Nakon očitavanja bar koda i skeniranja pristiglih izvještaja, Odsjek za provjeru prihoda i imovine sprovodi administrativnu kontrolu istovjetnosti elektronske i potpisane verzije izvještaja. Ukoliko su obje verzije istovjetne podaci iz izvještaja se verifikuju i objavljuju u Registru prihoda i imovine javnih funkcionera, odnosno na internet stranici Agencije.

Do 27. marta 2017. godine, od ukupno evidentiranih 4.427 javnih funkcionera, njih 1750 aktivnih funkcionera je dostavilo redovne godišnje izvještaje o prihodima i imovini. 

Osim redovnih godišnjih izvještaja, takođe su dostavljeni izvještaji o prihodima i imovini po drugim osnovima:

- 100 izvještaja o prihodima i imovini u zakonskom roku od 30 dana po prestanku funkcije;

- 180 Izvještaja o prihodima i imovini  u zakonskom roku od 30 dana po stupanju na funkciju;

- 20 izvještaja o prihodima i imovini  na zahtjev Agencije, u slučaju pokretanja upravnog postupka, u skladu sa zakonom;

- 37 izvještaja o prihodima i imovini  u zakonskom roku od 30 dana u slučaju uvećanja imovine preko 5.000 eura;

- 127 godišnja izvještaja o prihodima i imovini  po prestanku funkcije.

Osim javnih funkcionera, izvještaje o prihodima i imovini  je do 27. marta predalo i 250,  od ukupno 1228 državnih službenika koji imaju obavezu dostavljanja izvještaja o prihodima i imovini, među koje se ubraja dio službenika Uprave za inspekcijske poslove, Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave i Uprave carina. 

Do navedenog datuma je ukupno obrađeno i na sajtu Agencije objavljeno 2464  izvještaja o prihodima i imovini   (2214 javnih funkcionera i 250 državnih službenika).

Agencija za sprječavanje korupcije će izvršiti dubinsku provjeru podataka iz izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera kroz upoređivanje podataka iz izvještaja sa podacima iz baza podataka Uprave za nekretnine, Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave i Komisije za hartije za vrijednosti. Provjera se vrši u skladu sa Godišnjim planom provjere koji podrazumijeva kontrolu izvještaja svih poslanika, ministara, sudija i tužilaca, dok se za ostale funkcionere provjera vrši metodom slučajnog uzorka.

Agencija će, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, pokrenuti upravne i prekršajne postupke protiv javnih funkcionera koji ne dostave izvještaj o prihodima i imovini u zakonskim rokovima,  kao i protiv javnih funkcionera za koje se ispostavi da su dostavili netačne i nepotpune podatke, a u cilju dosljedne primjene Zakona, kao i unapređenja transparentnosti i jačanja, etike i odgovornosti u vršenju javne funkcije. 


Novosti