Agencija za sprječavanje korupcije

Završena šesta sjednica Konferencije država potpisnica UN Konvencije protiv korupcije

Konferenciji u Sankt Peterburgu prisustvovala delegacija Crne Gore u sastavu: predsjednica Savjeta Goranka Vučinić, članovi - Ristan Stijepović i Radule Žurić i članica Komisije za sprječavanje sukoba interesa Ana Raičević.
9. novembar 2015.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Posljednja dva dana sjednice Konferencije na dnevnom redu je bila diskusija o Implementaciji člana 63, stav 4 (c) Konvencije, uključujući diskusiju o saradnji sa relevantnim međunarodnim i regionalnim organizacijama i mehanizmima i NVO-ima, a zatim se pristupilo razmatranju agende za sedmu sjednicu Konferencije, usvajanju zapisnika sa šeste sjednice, kao i usvajanju rezolucija koje su predložene tokom zasijedanja.

Nakon višečasovnog zasijedanja, usvojene su rezolucije „Promovisanje informacionih i komunikacionih tehnologija u implementaciji Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije“, „Nastavak Marakeš deklaracije o prevenciji korupcije“, „Jačanje upotrebe civilnih i upravnih postupaka protiv korupcije, uključenih kroz međunarodnu saradnju u okviru Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije“, „Prevencija korupcije kroz transparentan i odgovoran javni servis i kroz primjenjivanje najboljih praksi“, „St. Petersurg deklaracija o promovisanju privatno-javnog partnerstva u borbi protiv korupcije“, „Jačanje efektivnog povraćaja imovine kroz (domaće radnje i) međunarodnu saradnju“, „Edukacija i obuka za stručnjake za anti-korupciju“, „Olakšavanje međunarodne saradnje u oblasti povraćaja imovine i postupci povraćaja imovine stečene kroz kriminal (prvobitnim zakonskim vlasnicima)“, „Jačanje implementacije Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije u malim ostrvskim zemljama u razvoju“.

Predsjedavajući se zaključujući šesto zasijedanje Konferencije, zahvalio delegacijama iz zemalja učesnica i međunarodnih organizacija koje su učestvovale u radu, radnim grupama, a posebno Sekretarijatu Konferencije.

Novosti