Agencija za sprječavanje korupcije

Završena šesta sjednica Konferencije država potpisnica UN Konvencije protiv korupcije

Konferenciji u Sankt Peterburgu prisustvovala delegacija Crne Gore u sastavu: predsjednica Savjeta Goranka Vučinić, članovi - Ristan Stijepović i Radule Žurić i članica Komisije za sprječavanje sukoba interesa Ana Raičević.
Šesta sjednica Konferencije država potpisnica UN konvencije za borbu protiv korupcije
9. novembar 2015.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Posljednja dva dana sjednice Konferencije na dnevnom redu je bila diskusija o Implementaciji člana 63, stav 4 (c) Konvencije, uključujući diskusiju o saradnji sa relevantnim međunarodnim i regionalnim organizacijama i mehanizmima i NVO-ima, a zatim se pristupilo razmatranju agende za sedmu sjednicu Konferencije, usvajanju zapisnika sa šeste sjednice, kao i usvajanju rezolucija koje su predložene tokom zasijedanja.

Nakon višečasovnog zasijedanja, usvojene su rezolucije „Promovisanje informacionih i komunikacionih tehnologija u implementaciji Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije“, „Nastavak Marakeš deklaracije o prevenciji korupcije“, „Jačanje upotrebe civilnih i upravnih postupaka protiv korupcije, uključenih kroz međunarodnu saradnju u okviru Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije“, „Prevencija korupcije kroz transparentan i odgovoran javni servis i kroz primjenjivanje najboljih praksi“, „St. Petersurg deklaracija o promovisanju privatno-javnog partnerstva u borbi protiv korupcije“, „Jačanje efektivnog povraćaja imovine kroz (domaće radnje i) međunarodnu saradnju“, „Edukacija i obuka za stručnjake za anti-korupciju“, „Olakšavanje međunarodne saradnje u oblasti povraćaja imovine i postupci povraćaja imovine stečene kroz kriminal (prvobitnim zakonskim vlasnicima)“, „Jačanje implementacije Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije u malim ostrvskim zemljama u razvoju“.

Predsjedavajući se zaključujući šesto zasijedanje Konferencije, zahvalio delegacijama iz zemalja učesnica i međunarodnih organizacija koje su učestvovale u radu, radnim grupama, a posebno Sekretarijatu Konferencije.

Novosti