Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 56. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

17. novembar 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije je na današnjoj sjednici razmatrao Informaciju o postupanju ASK u toku izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Tuzi opštine u okviru Glavnog grada, Skupštini Prijestonice Cetinje i skupštinama opština Mojkovac i Petnjica 

Većinski je konstatovano da je Agencija u potpunosti realizovala aktivnosti iz Plana kontrole i nadzora u toku izborne kampanje u navedenim jedinicama lokalne uprave, kao i da organi vlasti i poltički subjekti u visokom stepenu poštuju zakonske obaveze, ograničenja i zabrane.

Do sada je prošlo deset izvještajnih perioda za Opštinu Tuzi kao i pet izvještajnih perioda za Opštine Mojkovac, Petnjicu i Prijestonicu Cetinje.

Izvršena je kontrola 36 od ukupno 42 budžetske potrošačke jednice. 

Do sada su ispaćene jednokratne pomoći u ukupnom iznosu od 6.140 EUR, a socijalna davanja u iznosu ukupno 510.382 EUR. Izvršeno je 126 zapošljavanja, a kada se uzme u obzir produženje već postojećih ugovora na određeno, prije početka, odnosno tokom izborne kampanje, ukupan broj novozaposlenih lica je 49.

Izvršena je kontrola 10 političkih subjekata za 24 od podnijete 34 podnijete liste.

U skladu sa obavještenjem o visini budžetskih sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje opština Tuzi opština u okviru Glavnog grada opredijelila iznos od 20.710,07 eura, opština Mojkovac 5.147,06 EUR, opština Petnjica 1.952,97 EUR i Prijestonica Cetinje 8.869,18 EUR.

Politički subjekti su podnijeli ukupno 50 izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica, u visini od ukupno 3.590 EUR. Politički subjekt Demokrate primio je prilog od 48 lica u visini od 3.090 EUR, Crnogorska iznos od 500 EUR od jednog lica.

Od ukupno 34 izborne liste, za 33 su otvoreni žiro-računi, dok Grupa građana »Stara garda Liberalnog saveza« nije obavijestila Agenciju da li je otvorila poseban žiro račun za izbornu kampanju.

Savjet je, takođe, razmatrao Informaciju o izvršenju Budžeta ASK za prvih devet mjeseci tekuće godine. Plan budžeta Agencije za devet mjeseci iznosi 1.249.951,23 eura, od čega je utrošeno 910.948,12 eura (procenat izvršenja je 72,88%).


Novosti