Agencija za sprječavanje korupcije

Delegacija Savjeta Agencije na šestom zasijedanju Konferencije država članica Konvencije protiv korupcije

Sankt Peterburg, 2 - 6. novembar 2015. godine
Šesta sjednica UN konferencije za borbu protiv korupcije
2. novembar 2015.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Goranka Vučinić, predsjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, i Ristan Stijepović i Radule Žurić, članovi Savjeta, učestvuju na šestom zasijedanju Konferencije država članica Konvencije protiv korupcije (UNCAC), u Sankt Peterburgu, Ruska federacija, od 2. do 6. novembra 2015. godine.

U fokusu šestog zasijedanja Konferencije država članica UNCAC je pregled implementacije Konvencije, i teme kao što su povraćaj imovine, prevencija korupcije i pružanje tehničke pomoći.

Novosti