Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 15. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 15. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije
3. mart 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici usvojio Plan rada ASK za 2020. godinu.

Plan obuhvata 13 ključnih strateških ciljeva, kroz koje su razrađene aktivnosti, indikatori rezultata, vremenski okvir i lica odgovorna za realizaciju.

Godišnji plan rada sadrži konkretne aktivnosti svih organizacionih jedinica u Agenciji, u cilju uspješne realizacije zakona i podzakonskih akata iz njene nadležnosti.

U izradi Plana rada uzete su u obzir preporuke eksperata Savjeta Evrope koji su bili angažovani tokom izrade navedenog akta, kao i preporuke Savjeta ASK koje su se odnosile na unaprjeđenje tog dokumenta.

Novosti