Agencija za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije održao 29. sjednicu

Savjet Agencije je prihvatio Izvještaj o sprovodenju Plana rada Agencije za za drugi kvartal 2016. godine, usvojio Finansijski izvještaj za period 1. januar – 30. jun 2016. god, i jednoglasno predložio Nacrt budžeta Agencije za narednu godinu
6. septembar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Dnevni red tekuće sjednice dopunjen je razmatranjem Nacrta budžeta za 2017. godinu, i članovi Savjeta su jednoglasno odlučili da se održi posebna sjednica na kojoj će se razmatrati „Slučaj Ramada“ i reliazacija zaključaka sa 27. sjednice Savjeta.

Nakon konstruktivne rasprave, Savjet je prihvatio Izvještaj o sprovođenju Plana rada Agencije za za drugi kvartal 2016. godine. Konstatovano je  da je Agencija proaktvno djelovala, što je rezultiralo pozitivnim rezultatima rada u svim oblastima iz njene nadležnosti.

U izvještajnom periodu, između ostalog, doneseno je više od 20 podzakonskih i internih akata, koji regulišu nadležnosti, unutrašnju organizaciju i procedure rada Agencije.  U odnosu na kadrovske i tehničke kapaciteteAgencije, u prvih pola godine popunjeno je preko 90% radnih mjesta, i uspostavljen je Informacioni sistem, koji je umrežen sa nadležnim državniim organima radi razmjene podataka.

Značajne aktvnosti su preduzimane u dijelu jačanja administrativnih kapaciteta kroz sistemske i prema potrebama isplanirane specijalizovane obuke, posebno u oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, zaštite zviždača i oblasti sprovođenja upravnih i prekršajnih postupaka u vezi sa primjenom sva 3 zakona koja uređuju rad Agencije. Pored toga, Agencija kontinuirano sprovodi obuke za organe vlasti na državnom i lokalnom nivou kako bi se upoznali sa svim zakonskim obavezama koje propisuju ova tri zakona.

U dijelu sprečavanja sukoba interesa, Agencija je dala 215 zvaničnih mišljenja koja se odnose na spječavanje sukoba interesa, na osnovu kojih podnijete 54 ostavke javnih funkcionera na javne funkcije. Kada su u pitanju imovinski kartoni, od ukupno evidentiranih 4515 javnih funkcionera, njih 4162 ili 92,1%  dostavilo je Izvještaje o prihodima i imovini za 2015/2016 godinu. Ukupan broj javnih funkcionera koji nijesu dostavili Izvještaje  je 353. Pristup računima bankarskih institucija, ukupno 3891 javnih funkcionera je dalo saglasnost za pristup bankarskim računima ili 73,8%. Zbog kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije u dijelu sprečavanja sukoba interesa izrečene su novčane kazne u iznosu 15845€.

U toku sprovođenja kontrole redovnog rada političkih subjekata, utvrđeno je kršenje odredbi Zakona o finansiranju političih subjekata i izbornih kampanja zbog kojeg je podnijeto 30 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupka.

U dijelu zaštite zviždača, od početka rada Agencije za sprječavanje korupcije podnijete su 34 prijave o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju i 3 zahtjeva za zaštitu lica koja podnose prijavu. Donijeta su 3 mišljenja o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije u kojima, a Agencija je, u skladu sa članom 57 Zakona o sprječavanju korupcije, 3 prijave ustupila nadležnom državnom tužilaštvu.  

U oblasti planova integriteta, broj organa vlasti koji je odredio menadžere integriteta je 638, dok je dostavljeno 630 planova integriteta, kojima je obuhvaćeno 639 organa. Agencija je nadležnim sudovima podnijela 56 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, protiv organa vlasti koji nijesu ispunili zakonsku obavezu donošenja plana integriteta.

Kada je u pitanju realizacija budžeta, od predviđenog iznosa 693.884,23 € za 6 mjeseci rada Agencije, izvršeno je 436.418,81€, odnosno 62.90%. Konstatovano je da se Budžet realizuje predviđenom dinamikom.

Saglasno članu 95 Zakona o sprječavanju korupcije, Savjet je jedloglasno predložio Nacrt budžeta Agencije, u iznosu od 1.665,192.00 €. Nacrt će biti dostavljen nadležnom skupštinskom odboru na dalji postupak. 

Novosti