Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 30. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

30. sjednica Savjeta ASK
24. jul 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici, Savjet Agencije jednoglasno je izabrao Jelenu Perović za direktorku Agencije za sprječavanje korupcije.

Članom 91 Zakona o sprječavanju korupcije propisano je da se direktor Agencije bira na period od pet godina.

Novosti