Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnik Agencije učestvovao na TAIEX Međunarodnoj radionici Prevencija korupcije, sprječavanje sukoba interesa i zaštita zviždača

17. novembar 2017.

Predstavnik Agencije za sprječavanje korupcije, načelnik Odsjeka za provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera Stefan Radunović, učestvovao je na TAIEX Međunarodnoj radionici na temu – Prevencija korupcije, sprječavanje sukoba interesa i zaštita zviždača, koja se održavala u Skoplju, u periodu 13-14. novembra 2017. godine. 

Radunović je na radionici predstavio nadležnosti Agencije, kao i aktivnosti koje Agencija preduzima u sprovođenju antikorupcijskih zakona, sa posebnim naglaskom na primjenu Zakona o sprječavanju korupcije. Predstavnik Agencije je takođe prezentovao rezultate rada Agencije od njenog osnivanja, uz osvrt na konkretne primjere dobre prakse prilikom realizacije preventivnih antikorupcijskih nadležnosti. 

Obuka u Skoplju je svojevrstan nastavak radionice koja se održala u Trstu u junu 2017. godine u okviru inicijative EU - Berlinskog procesa. U toku intenzivne dvodnevne obuke, namijenjene prvenstveno predstavnicima preventivnih antikorupcijskih organa i drugih relevantnih institucija u oblasti borbe protiv korupcije iz regiona, održano je više praktičnih sesija koje su vodili međunarodni eksperti iz Italije, Španije i Slovenije, koji su polaznicima takođe prezentovali svoja iskustva u radu na slučajevima u oblasti borbi protiv korupcije, naročito iz domena prevencije korupcije, sprječavanje sukoba  interesa i zaštite zviždača.


Novosti