Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnici Ambasade Holandije u posjeti ASK

1. novembar 2017.

Predstavnici Ambasade Holandije, prva sekretarka i regionalna koordinatorka za vladavinu prava Dicky Methorst i viši politički savjetnik za vladavinu prava za Crnu Goru i Srbiju Aleksandar Momirov boravili su u posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije.

Posjeta je organizovana sa ciljem upoznavanja predstavnika holandske Ambasade sa dinamikom ostvarivanja privremenih mjerila u oblasti sprječavanja korupcije, rezultatima koje je Agencija ostvarila u dosadašnjem radu i izazovima sa kojima se suočava u pogledu ostvarivanja brojnih nadležnosti koje su joj dodijeljene antikorupcijskim zakonima.  

Službenici Agencije predstavili su strukturu i način funkcionisanja antikorupcijskog sistema u Crnoj Gori i preventivnu ulogu ASK u tom sistemu, zakonodavni okvir koji ASK primjenjuje, rezultate rada Agencije po svim njenim nadležnostima u periodu od osnivanja 1. januara 2016. godine, kao i aktivnosti na ispunjavanju privremenih mjerila iz Poglavlja 23: Pravosuđe i temeljna prava. Na njihovo interesovanje, predstavnicima Ambasade predstavljene su oblasti koje su u Operativnom dokumentu za sprečavanje korupcije i kroz pojedinačne planove integriteta organa vlasti ocijenjene kao naročito rizične. U fokusu sastanka bile su i aktivnosti ASK u pogledu interakcije s javnošću i podizanja nivoa javne svijesti o štetnosti korupcije, kao i učešće u regionalnim projektima, bilateralna saradnja i intenzivna međunarodna saradnja kroz dva velika međunarodna projekta: Horizontalni program SE i EU za Zapadni Balkan i Tursku i IPA Twining ugovor “Podrška implementaciji mjera integriteta”.

Na interesovanje predstavnika ASK, gosti su predstavili programe holandske Ambasade za podršku projektima u oblasti vladavine prava u regionu. Predstavnici Ambasade Holandije pojasnili su procedure i mogućnosti apliciranja za sredstva donatorske podrške i istakli da je za bilo koju vrstu pomoći moguće aplicirati kao konsorcijum sa još jednom ili više srodnih regionalnih antikorupcijskih institucija ili kroz zajedničku aplikaciju sa NVO organizacijom koja bi realizovala logističku podršku u realizaciji projekta. Na sastanku je zajednički ocijenjeno da je kontinuirana edukacija službenika, jačanje tim bildinga institucije i razmjena najboljih praksi i iskustava od ključne važnosti u daljem radu antikorupcijskih institucija. 

Novosti