Agencija za sprječavanje korupcije

Održan sastanak sa predstavnikom Svjetske banke

25. januar 2021.

Kao izraz posvećenosti daljem jačanju saradnje sa međunarodnim partnerima, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović, predsjednik Savjeta ASK Momčilo Radulović i načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju i standarde Marina Mićunović sastali su se sa menadžerom Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Emanuelom Salinasom.

Sastanak se odnosio na modalitete potencijalne saradnje između Agencije za sprječavanje korupcije i Svjetske banke.

Gospodin Salinas je predočio spremnost da Svjetska banka ispita mogućnosti buduće saradnje, pri čemu je pojasnio predstavnicima Agencije funkcionisanje Svjetske banke na polju pružanja podrške institucijama u njihovom radu.

Predsjednik Savjeta ASK gospodin Momčilo Radulović pozdravio je spremnost Svjetske banke za uspostavljanjem saradnje sa Agencijom, i predstavio gospodinu Salinasu nadležnosti Agencije i institucionalno pozicioniranje ove institucije kao nezavisnog tijela u odnosu na tri grane vlasti u Crnoj Gori.

Takođe, predstavnici Agencije upoznali su g. Salinasa sa ključnim aktivnostima Agencije u periodu nakon izbora novog menadžmenta ove državne institucije, kao i o prioritetnim aktivnostima u njegovom budućem radu.

Novosti