Agencija za sprječavanje korupcije

Pripremljen nacrt Etičkog kodeksa za predstavnike najviših nivoa izvršne vlasti

4. decembar 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije, u saradnji sa predstavnicima Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i uz podršku eksperata Savjeta Evrope, pripremila je nacrt Etičkog kodeksa za vršioce najviših funkcija izvršne vlasti, sa Smjernicama u oblasti etike i integriteta.

Ta aktivnost je dio projekta borbe protiv ekonomskog kriminala „Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku“, zajedničke inicijative Evropske unije i Savjeta Evrope za Jugoistočnu Evropu.

Takođe, službenici Agencije koji će biti zaduženi za edukaciju o etici i integritetu predstavnika izvršne vlasti, članova Vlade i njihovih savjetnika, pohađali su obuku za trenere na navedene teme, koja je 26. i 27. novembra održana u Kolašinu.

U svom preventivnom djelovanju, Agencija ostaje privržena intenzivnoj konsultativnoj i edukativnoj ulozi, posebno kada su u pitanju javni funkcioneri sve tri grane vlasti, izvršne, zakonodavne i sudske, na centralnom i lokalnom nivou, afirmišući najviše etičke vrijednosti i standarde i osiguravajući, kroz uspostavljene mehanizme, poštovanje ličnog i instuticionalnog integriteta, a time i integriteta javnog sektora u cjelini.

Novosti