Agencija za sprječavanje korupcije

Studijska posjeta službenika Agencije institucijama Republike Italije

Cilj posjete bila je razmjena dobre prakse u oblasti prijave i zaštite zviždača, te predstavljanje saradnje italijanske Antikorupcijske agencije sa ostalim državnim institucijama Italije u cilju efikasnog antikorupcijskog djelovanja
9. oktobar 2018.

Službenici Agencije za sprječavanje korupcije boravili su u 5-dnevnoj studijskoj posjeti italijanskoj Antikorupcijskoj agenciji (ANAC) čije je sjedište u Rimu, u okviru IPA 2014 tvining projekta „Podrška implementaciji mjera integiriteta“, koji Agencija kontinuirano sprovodi sa ANAC-om. 

Cilj posjete bila je razmijena iskustava odnosno dobre prakse u domenu prijave i zaštite zviždača, upoznavanje sa italijanskim normativnim i instutucionalnim modelom u ovoj oblasti kao i aktuelnom praksom, te koordinacija i saradnja italijanske antikorupcijske agencije sa ostalim državnim organima na lokalnom i centralnom nivou u cilju zajedničkog sprovođenja efikasnih antikorupcijskih aktivnosti.

Crnogorskoj delegaciji su dobrodošlicu i efikasnu razmjenu iskustava poželjeli g-đa Nikoleta Parizi, članica Savjeta ANAC-a i g-đa Lorela di Đoja, generalna sekretarka ANAC-a, koje su izrazile zadovoljstvo posjetom crnogorskih predstavnika Agencije i nastavkom saradnje u akntikorupcijskoj borbi između ove dvije zemlje. Takođe, u nastavku posjete službenici Agencije sastali su se i sa direktorom ANAC-a Rafaelom Kantoneom.

Tokom posjete ANAC-a predstavnicima Agencije je predstavljen zakonski antikorupcijski okvir u Italiji, nadležnosti i dosadašnje aktivnosti rada ANAC-a, kao i najuspješnije prakse ove institucije u prevenciji korupcije. Tokom izlaganja službenika ANAC-a akcenat je stavljen na prijavljivanje korupcije u oblasti javnih nabavki, koju je i italijanska Antikorupcija agencija prepoznala kao najosetljiviji odnosno najpodložniji sektor koruptivnim rizicima. U skladu sa tim, službenici Agencije imali su i priliku da se upoznaju sa radom finansijske policije sa kojom ANAC sarađuje u pogledu sprovođenja kontrole i monitoring u ovoj oblasti kao i radom odeljenja suda u okviru italijanskog Državnog savjeta posebno specijalizovanog za slučajeve korupcije u sferi javnih nabavki.

U cilju što efikasnijeg prezentovanja antikorupcijskog rada sudskih organa službenci Agencije imali su priliku da neposredno prisustvuju i prate sudski postupak iz oblasti javnih nabavki, u okviru pomenutog sudskog organa. Takođe, članovima crnogorske delegacije predstavljena su i digitalna rešenja ANAC-a u pogledu prijava koje podnose zviždači.

Predstavnici Agencije posjetili su i predstavništvo Tužilaštva, Vlade i Revizorskog suda Republike Italije gdje su se upoznali sa nadležnostima, radom i rezultatima ovih institucija i njihove saradnje sa ANAC-om u pogledu zajedničkog antikorupcijskog djelovanja. Takođe, tokom ovih posjeta, službenici ASK-a predstavili su italijanskim kolegama nadležnosti i praksu crnogorske antikorupcijske institucije, a takođe su i izrazili zahvalnost i zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom ove dvije institucije. 

Novosti