Agencija za sprječavanje korupcije

Američka ekspertkinja održala obuku na temu odnosa sa javnošću za službenike Agencije

Obuka je organizovana u saradnji sa Programom vladavine prava Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.
26. april 2018.

Ekspertkinja za odnose sa javnošću Margaret Saliven održala je od 20. do 26. aprila obuku na temu odnosa sa javnošću i komunikacionih vještina, namijenjenu službenicima  Agencije za sprječavanje korupcije. Službenici svih odsjeka Agencije radili su sa gđom Saliven na unaprjeđenju njihovih komunikacionih vještina i jačanju kapaciteta Agencije u pogledu prezentovanja svojih aktivnosti i rezultata javnosti. 


G-đa Saliven je službenike Agencije upoznala sa ključnim metodama za tačno i efikasno informisanje građana o radu ove državne institucije. Takođe, govorila je konkretnim primjerima i najčešćim propustima prilikom sačinjavanja i prezentovanja informacija javnosti. Obuka se takođe fokusirala na praktičan rad u oblasti odnosa sa javnošću.


Obuka je organizovana u saradnji sa Programom vladavine prava Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.

Novosti