Agencija za sprječavanje korupcije

Održana ekspertska misija o unapređenju regulacija u oblasti lobiranja

1. decembar 2017.

U posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije 30. novembra 2017. godine boravila je  ekspertska misija u sastavu g. Alessandro Zagarella sa LUISS Gvido Karli Univerziteta u Rimu i g-đa Sonja Levstik, predstavnica Nacionalne antikorupcijske agencije Republike Italije (ANAC).

Posjeta eksperata organizovana je u okviru IPA 2014. tvining projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta”, i to komponente 3 projekta, usmjerene na jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta ASK za koordinaciju i nadzor nad sprovođenjem Zakona o lobiranju.

Italijanski eksperti su službenicima Odsjeka za integritet i lobiranje, Odsjeka za analizu propisa, Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i Odsjeka za edukacije, kampanje, istraživanja i analitiku, predstavili uporednu analizu o trenutnoj implementaciji specifičnih standarda lobiranja u zemljama EU, ranjive aspekte u lobiranju i alate za procjenu propisa o lobiranju. Tokom izlaganja ekspert Zagarella je akcentovao metode i tehnike za unapređenje regulacije lobiranja, te konkretne principe koje treba imati u vidu u cilju građenja uspješnog i produktivnog lobiranja.

Principi koje su italijanski eksperti posebno istakli jesu transparentnost i obezbjeđivanje jednakih mogućnosti uticaja na donošenje odluka, prilagođenost pravila specifičnom kontekstu i kulturi društva u kojem se primenjuju, kao i njihova konzistentnost sa širim politikama i regulatornim okvirom, potom stalno revidiranje pravila i njihova izmjena u skladu sa novostečenim iskustvima i, u konačnom, izgradnja pozitivnog stava prema lobiranju i kulture integriteta u javnim organizacijama, kod donosioca odluka, ali i kod samih lobista.

IPA 2014 tvining projekat „Podrška implementaciji mjera integriteta”, ASK sprovodi sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC).

Novosti