Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija počela kontrole političkih subjekata i organa vlasti

Sprovođenje kontrolnih aktivnosti od strane Agencije je predviđeno Planom kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštinama opština Berane i Ulcinj, koji će biti održani 4. februara 2018. godine.
15. januar 2018.

U cilju unapređenja transparentnosti i integriteta izbornog procesa, Agencija je počela sa sprovođenjem aktivnosti na terenu u cilju detaljne i sveobuhvatne kontrole finansiranja izborne kampanje i nadzora nad poštovanjem odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u toku kampanje za lokalne izbore u opštinama Berane i Ulcinj.

Danas, 15. januara je Agencija započela sprovođenje prvih aktivnosti na terenu u cilju nadzora nad poštovanjem odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, i to u organima vlasti na teritoriji opštine Ulcinj: Opštini Ulcinj, JP Komunalne djelatnosti, JP Vodovod i kanalizacija, Agenciji za izgradnju i razvoj kao i u JU OŠ "Maršal Tito".

U petak, 19. januara će biti sprovedene kontrole za organe vlasti na teritoriji opštine Berane, i to: Opština Berane, D.O.O. “Komunalno”, D.O.O, Agencija za investicije i razvoj Berane, kao i u JU “škola za osnovno muzičko obrazovanje” i JU SMS "Dr Branko Zogović".

Kontrolne aktivnosti Agencije na terenu podrazumijevaju uvid u dokumentaciju, odnosno neposredan uvid u poslovne knjige, knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju političkog subjekta, organa vlasti i drugog lica koji je subjekat kontrole, i kontrolu iste u okviru zakonom propisanih nadležnosti. O svim kontrolnim aktivnostima koje budu preduzete u institucijama na teritorijama optina Berane i Ulcinj, Agencija će sačiniti izvještaje o sprovedenom nadzoru. 

Sprovođenje kontrolnih aktivnosti od strane Agencije je predviđeno Planom  kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštinama opština Berane i Ulcinj, koji će biti održani 4. februara 2018. godine. 

Osim sprovođenja terenskih aktivnosti, Agencija vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona, i to kontinuiranim praćenjem i analizom izvještaja, informacija i prikupljenih podataka o poslovanju i aktivnostima političkih subjekata, organa vlasti i drugih obveznika Zakona dostavljenih redovno na sedmodnevnom ili petnaestodnevnom nivou tokom izborne kampanje, odnosno po zahtjevu Agencije. 

S tim u vezi, Agencija još jednom poziva političke subjekte da u cilju transparentnosti izbornog procesa i efikasne realizacije nadležnosti Agencije koje se odnose na kontrolu finansiranja političkih subjekata u toku izborne kampanje, otvore posebne žiro račune za finansiranje izborne kampanje. Agencija obavještava javnost da je, u skladu sa propisanom obavezom, ovaj organ dobio obavještenje o otvaranju posebnih žiro računa za finansiranje izborne kampanje za 14 izbornih lista, dok obaveza otvaranja posebnih žiro računa nije ispoštovana za njih četiri, do 15. januara 2018. godine.   

Takođe, kako je Opštinska izborna komisija Berane rješenjem odbila da proglasi izbornu listu „Stranka pravde i pomirenja Berane za pravdu", samo smanjenje broja izbornih lista uticalo je na iznos dozvoljene visine sredstava iz privatnih izvora koja politički subjekti mogu prikupiti u kampanji, kao i iznos ukupnih dozvoljenih troškova kampanje po političkom subjektu, a podaci o tome su dostupni u tabeli.

Ukoliko tokom sprovođenja kontrole ili nadzora Agencija pribavi podatke koji upućuju na nepravilnosti ili kršenja zakona, u roku od 15 dana od dana uočene nepravilnosti ili kršenja zakona će sačiniti Izvještaj o izvršenoj kontroli ili nadzoru i ostaviti rok za izmjenu ili dopunu dokumentacije, odnosno pokrenuti prekršajni postupak, podnijeti prijavu ili inicijativu nadležnom organu na dalje postupanje. 

U slučaju podnijetih prigovora, Agencija će pristupiti utvrđivanju činjenica, okolnosti i navoda iz prijave putem izjašnjenja i uvidom u dokumentaciju subjekta prijave, odnosno postupiti po svim podnijetim prigovorima u skladu sa svojim nadležnostima. O svim rezultatima sprovedenih aktivnosti u toku izborne kampanje, Agencija će blagovremeno obavijestiti javnost.


Novosti