Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija usvojila Plan kontrole i nadzora za izbornu kampanju za izbor odbornika u SO Tivat

Planom su definisane aktivnosti ASK i dužnosti zakonskih obveznika
14. februar 2020.

U cilju sprovođenja nadležnosti propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija za sprječavanje korupcije je usvojila Plan kontrole i nadzora za izbornu kampanju za izbor odbornika u Skupštini opštine Tivat, u zakonskom roku od deset dana od objavljivanja odluke o raspisivanju izbora.

Planom su definisane aktivnosti koje će ASK proaktivno sprovoditi prema političkim subjektima i organima vlasti u cilju kontrole poštovanja relevantnih zakonskih obaveza, zabrana i ograničenja u toku izborne kampanje. Nadalje, planom su utvrđene kontrole, odnosno revizije usklađenosti koje će biti vršene kod političkih subjekata i organa vlasti

Aktivnosti kontrole i nadzora koje će Agencija sprovoditi su postavljeni kako bi se postigli sljedeći ciljevi:

- Transparentnost – obezbjeđenje transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji i prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata u izbornoj kampanji;

- Praćenje, evidentiranje i analiza aktivnosti i kontrola izvještaja političkih subjekata u kampanji;

- Postupanje po svim prigovorima o sumnji u kršenje Zakona;

- Promovisanje rezultata i saradnja sa obveznicima Zakona i zainteresovanom javnosti.

Takođe, plan sadrži priloge:

  1. Obaveze političkih subjekata u izbornoj kampanji
  2. Zabrane i ograničenja za političke subjekte
  3. Obaveze organa vlasti
  4. Zabrane/ograničenja za organe vlasti
  5. Obaveze sa spiskom obveznika
  6. Zabrane i obaveze, s obveznicima, i
  7. Kalendar aktivnosti u skladu sa zakonom

Novosti