Agencija za sprječavanje korupcije

Na sastanku Radne grupe ASK-a i NVO sektora predstavljeni rezultati terenskih kontrola

Na sastanku su predstavljeni rezultati terenskih kontrola poštovanja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koje su službenici Agencije za sprječavanje korupcije sproveli u periodu od 26. do 30. septembra.
4. oktobar 2016.

Dana 03. oktobra 2016. godine održan je redovni sastanak Radne grupe za praćenje izbora za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore, koji se održavaju 16. oktobra 2016. godine.  Sastanku su prisustvovali članovi Radne grupe (tim službenika Agencije za sprječavanje korupcije), kao i predstavnici nevladinih organizacija Centar za demokratsku tranziciju i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora.

Na sastanku su predstavljeni rezultati terenskih kontrola poštovanja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koje su službenici Agencije za sprječavanje korupcije u periodu od 26. do 30. septembra sproveli u institucijama i preduzećima Glavni grad Podgorica, Centar za stručno obrazovanje, Centar savremene umjetnosti, Prijestonica Cetinje, Senat Prijestonice Cetinje, Montenegrobonus, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, opštine Andrijevica i Gusinje, kao i u političkim subjektima “Ključ”, Socijaldemokrate, Demokratski front (parlamentarni izbori), Crnogorska demokratska unija, Liberalna partija, Hrvatska građanska inicijativa, URA,  Socijalistička narodna partija, koalicija Demokratrska unija Albanaca/Albanska alternativa (lokalni izbori).

Takođe, kao preostala obaveza od prethodnog sastanka Radne grupe, predstavljen je izvještaj o kontroli u Opštini Nikšić, koja je sprovedena 19. septembra 2016. godine.

Sastanak je bio još jedna prilika za razmijenu ideja i predloga u cilju unapređenja primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja odnosno eventualnog proširenja broja subjekata i oblasti kontrole. Poseban interes iskazan je za oblast kontrole internet oglašavanja političkih subjekata. Predstavnici Agencije saopštili su da je u terenskim kontrolama prikupljena dokumentacija od političkih subjekata koja se odnosi na pomenutu oblast, te da će ista biti predmet dalje analize.

Takođe, predstavnici civilnog sektora su bili zainteresovani da li će Agencija kontrolisati da li su sve državne institucije u predizbornom periodu ispunile obavezu dostavljanja odluka o zapošljavanjima.  Iz Agencije je saopšteno da će provjera biti urađena upoređivanjem sa evidencijama Uprave za kadrove i Zavoda za zapošljavanje.

U toku tekuće sedmice biće obavljene i kontrole u organima vlasti Opština Rožaje, Ministarstvo ekonomije, Vodovod Podgorica, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Komunalno preduzeće Podgorica, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i Agencija za izgradnju Podgorice.  


Novosti