Agencija za sprječavanje korupcije

Odluke o zapošljavanju objavljene od 12. jula - 31. avgusta 2016. godine

6. septembar 2016.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja su propisane zabrane i ograničenja, kao i obaveze izvještavanja organa vlasti u toku trajanja izborne kampanje, u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji. 

Članom 33 Zakona, je propisano ograničenje zapošljavanja lica na određeno vrijeme odnosno zaključivanje ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova, dok se sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostavljaju Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja odluke. 

S tim u vezi, Agencija je redovno objavljivala sve dostavljene Odluke o zapošljavanju, sa pratećom dokumentacijom. Tako je u toku izborne kampanje, zaključno sa 31. avgustom 2016. godine, dostavljeno i objavljeno ukupno 714 odluka ciji pregled se može naći ovdje.

U cilju jednostavnije pretrage objavljene dokumentacije sve odluke o zapošljavanju se mogu naći u sekciji Biblioteka uz mogućnost pretrage putem odabira odgovarajucih filtera sa lijeve strane:

  • Kreirano od strane: Javno preduzeće, Ministarstvo, Opština
  • Oblast: finasiranje partija
  • Tip dokumenta: odluke, odluke o zapošljavanju
  • Drugo: izbori, Parlamentarni izbori 2016


Novosti