Agencija za sprječavanje korupcije

Kalendar aktivnosti i obaveza za Parlamentarne izbore 2016

26. jul 2016.

Kalendar aktivnosti u skladu sa zakonom

DatumPeriod
ponedeljak, 11. julRaspisani izbori za poslanike Skupštine Crne Gore
utorak, 12. julSaopštenje za javnostPR
Dopis obaveznicima ZakonaPR
16. jul - 17. julVikend
ponedeljak, 18. julObavještenje putem e-mail (čl. 28 i 32)PR
Saopštenje za javnost za čl.28 i 32PR
Objavljivanje i dostavljanje ASK svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima.(čl.32)od 12. 07.
do 17. 07.
Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave
Objavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 12. 07.
do 17. 07.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 19. julProvjera (objavio, nije objavio 28 i 32) (19 -21.07)ASK
četvrtak, 21. julPlan kontrole i nadzoraASK
petak, 22. jul Evidencija (dostavio ASK i dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
23. jul - 24. julVikend
ponedeljak, 25. julSaopštenje za javnost za čl.28 i 32PR
Objavljivanje i dostavljanje ASK svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima. (čl.32)od 18. 07.
do 24. 07.
Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave
Objavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 18. 07.
do 24. 07.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 26. julProvjera (objavio, nije objavio čl. 28 i 32) (26 - 28.07)ASK
srijeda, 27. julSaopštenje za javnost za čl.29, 30 i 42PR
Objavljivanje i dostavljanje petnaestodnevnog izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica (član 42)od 12. 07.
do 26. 07.
Politički subjekti
Prikupljanje i objavljivanje na internet stranicama analitičkih kartica sa podacima o iznosu i broju korisnika, vrstama i primaocima svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje i dostavljanje ASK i Skupštini CG (član 29)od 12. 07.
do 26. 07.
Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Opštine
Objavljivanje na internet stranici izvoda iz državnog trezora kao i analitičkih kartica o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve i dostavljanje ASK i Skupštini CG (čl.30)od 12. 07.
do 26. 07.
Ministarstvo finansija i Sekretarijati Opština
četvrtak, 28. jul Provjera (objavio, nije objavio 42)ASK
Provjera (objavio, nije objavio 29 i 30) (28 - 29.07)ASK
petak, 29. julEvidencija (dostavio ASK i dostavio Skupštini) čl. 28, 32 i 42
Pokretanje postupaka
30. jul - 31. julVikend
ponedeljak, 1. avgPočetak roka za podnošenje izbornih listiPolitički subjekti
Objavljivanje i dostavljanje ASK svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima (čl.32)od 25. 07.
do 31. 07.
Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave
Objavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 25. 07.
do 31. 07.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 2. avgProvjera (objavio, nije objavio 28 i 32)ASK
četvrtak, 4. avgPresjek sprovođenja Zakona i rada ASKPR
petak, 5. avgEvidencija (dostavio ASK i dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
6. avg - 7. avgVikend
ponedeljak, 8. avgObjavljivanje i dostavljanje ASK svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima (čl.32)od 1. 08.
do 7. 08.
Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave
Objavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 1. 08.
do 7. 08.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 9. avgProvjera (objavio, nije objavio 28 i 32)ASK
četvrtak, 11. avgObjavljivanje i dostavljanje ASK petnaestodnevnog izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica (čl.42)27.07.- 10.08Politički subjekti
Prikupljanje i objavljivanje na internet stranicama analitičkih kartica sa podacima o iznosu i broju korisnika, vrstama i primaocima svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje i dostavljanje ASK i Skupštini CG (čl.29)27.07 -10.08Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Opštine
Objavljuje na internet stranici izvode iz državnog trezora kao i analitičkih kartica o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve i dostavljanje ASK i Skupštini CG (čl.30)27.07 - 10.08Ministarstvo finansija i Sekretarijati Opština
petak, 12. avgProvjera (objavio, nije objavio čl. 29, 30 i 42)ASK
Evidencija (dostavio ASK i dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
13. avg - 14. avgVikend
ponedeljak, 15. avgObjavljivanje i dostavljanje ASK svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima (čl.32)od 8. 08.
do 14. 08.
Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave
Objavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 8. 08.
do 14. 08.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 16. avgProvjera (objavio, nije objavio čl. 28 i 32)ASK
petak, 19. avgEvidencija (dostavio ASK i dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
20. avg - 21. avgVikend
ponedeljak, 22. avgObjavljivanje i dostavljanje ASK svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima (čl.32)od 15. 08.
do 21. 08.
Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave
Objavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 15. 08.
do 21. 08.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 23. avgProvjera (objavio, nije objavio čl. 28 i 32)ASK
petak, 26. avgSaopštenje za javnost za član 42PR
Objavljivanje i dostavljanje ASK petnaestodnevnog izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica (čl.42)od 11. 08.
do 25. 08.
Politički subjekti
Prikupljanje i objavljivanje na internet stranicama analitičkih kartica sa podacima o iznosu i broju korisnika, vrstama i primaocima svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje i dostavljanje ASK i Skupštini CG (čl.29)od 11. 08.
do 25. 08.
Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Opštine
Objavljuje na internet stranici izvode iz državnog trezora kao i analitičkih kartica o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve i dostavljanje ASK i Skupštini CG (čl.30)od 11. 08.
do 25. 08.
Ministarstvo finansija i Sekretarijati Opština
Evidencija (dostavio ASK i dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
27. avg - 28. avgVikend
ponedeljak, 29. avgProvjera (objavio, nije objavio čl. 29, 30 i 42)ASK
Objavljivanje i dostavljanje ASK svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima (čl.32)od 22. 08.
do 28. 08.
Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave
Objavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 22. 08.
do 28. 08.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 30. avgProvjera (objavio, nije objavio čl. 28 i 32)ASK
četvrtak, 1.sepPresjek sprovođenja Zakona i rada ASKPR
petak, 2.sepEvidencija (dostavio ASK i dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
3. sep - 4. sepVikend
ponedeljak, 5. sepObjavljivanje i dostavljanje ASK svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima (čl.32)od 29. 8.
do 4. 09.
Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave
Objavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 29. 8.
do 4. 09.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 6. sepProvjera (objavio, nije objavio čl. 28 i 32)ASK
petak, 9. sepEvidencija (dostavio ASK i dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
10. sep - 11. sepVikend
ponedeljak, 12. sepObjavljivanje i dostavljanje ASK petnaestodnevnog izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica (čl.42)od 26. 08.
do 9. 09.
Politički subjekti
Prikupljanje i objavljivanje na internet stranicama analitičkih kartica sa podacima o iznosu i broju korisnika, vrstama i primaocima svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje i dostavljanje ASK i Skupštini CG (čl.29)od 26. 08.
do 9. 9.
Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Opštine
Objavljuje na internet stranici izvode iz državnog trezora kao i analitičkih kartica o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve i dostavljanje ASK i Skupštini CG (čl.30)od 26.08
do 9. 9.
Ministarstvo finansija i Sekretarijati Opština
Objavljivanje i dostavljanje ASK svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima (čl.32)od 05. 09.
do 11. 09.
Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave
Objavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 05. 09.
do 11. 09.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 13. sepProvjera (objavio, nije objavio čl. 28, 29, 30, 32 i 42)ASK
petak, 16. sepEvidencija (dostavio ASK i dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
17. sep - 18. sepVikend
ponedeljak, 19. sepObjavljivanje i dostavljanje ASK svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima (čl.32)od 12. 09.
do 18. 09.
Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave
Objavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 12. 09.
do 18. 09.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 20. sepProvjera (objavio, nije objavio čl. 28 i 32)
srijeda, 21. sepKrajnji rok za dostavljanje izbornih lista čl.46 Zakona o izboru poslanika i odbornika (25 dana prije dana održavanja izbora)Politički subjekti
petak, 23. sepEvidencija (dostavio ASK i dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
24. sep - 25. sepVikend
ponedeljak, 26. sepObjavljivanje i dostavljanje ASK svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima (čl.32)od 19. 09.
do 25. 09.
Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave
Objavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 19. 09.
do 25. 09.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
Objavljivanje i dostavljanje ASK petnaestodnevnog izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica (čl.42)od 10. 09.
do 24. 09.
Politički subjekti
Prikupljanje i objavljivanje na internet stranicama analitičkih kartica sa podacima o iznosu i broju korisnika, vrstama i primaocima svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje i dostavljanje ASK i Skupštini CG (čl.29)od 10. 09.
do 24. 09.
Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Opštine
Objavljuje na internet stranici izvode iz državnog trezora kao i analitičkih kartica o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve i dostavljanje ASK i Skupštini CG (čl.30)od 10. 09.
do 24. 09.
Ministarstvo finansija i Sekretarijati Opština
utorak, 27. sepProvjera (objavio, nije objavio čl. 28, 29, 30, 32 i 42)ASK
četvrtak, 29. sepKrajnji rok za raspodjelu 20% budžetskih sredstava u jednakim iznosima (čl.14)Ministarstvo finansija i Sekretarijati Opština
petak, 30. sepEvidencija (dostavio ASK i dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
1. okt - 2. oktVikend
ponedeljak, 3. oktObjavljivanje i dostavljanje ASK svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima (čl.32)od 26. 09.
do 02. 10.
Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave
Objavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 26. 09.
do 02. 10.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 4. oktProvjera (objavio, nije objavio čl. 28 i 32)ASK
petak, 7. oktEvidencija (dostavio ASK i dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
8. okt - 9. oktVikend
ponedeljak, 10. oktObjavljivanje i dostavljanje ASK svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima (čl.32)od 3. 10.
do 9. 10.
Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave
Objavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 3. 10.
do 9. 10.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
Objavljivanje i dostavljanje ASK petnaestodnevnog izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica (čl.42)od 25. 10.
do 09. 10.
Politički subjekti
Prikupljanje i objavljivanje na internet stranicama analitičkih kartica sa podacima o iznosu i broju korisnika, vrstama i primaocima svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje i dostavljanje ASK i Skupštini CG (čl.29)od 25. 10.
do 09. 10.
Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Opštine
Objavljuje na internet stranici izvode iz državnog trezora kao i analitičkih kartica o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve i dostavljanje ASK i Skupštini CG (čl.30)od 25. 10.
do 09. 10.
Ministarstvo finansija i Sekretarijat Opštine
utorak, 11. oktProvjera (objavio, nije objavio čl. 28, 29, 30, 32 i 42)ASK
petak, 14. oktEvidencija (dostavio ASK i dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
subota, 15. oktsubota
nedelja, 16. oktOdržavanje parlamentarnih izbora
ponedeljak, 17. oktObjavljivanje i dostavljanje ASK svih izdatih putnih naloga za upravljanje službenim vozilima (čl.32)od 10. 10.
do 16. 10.
Svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave
Objavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 10. 10.
do 16. 10.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 18. oktProvjera (objavio, nije objavio čl. 28 i 32)ASK
četvrtak, 20. oktSaopštenje za javnost poslije izboraPR
petak, 21. oktEvidencija (dostavio ASK i dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
22. okt - 23. oktVikend
ponedeljak, 24. oktObjavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 17. 10.
do 23. 10.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 25. oktProvjera (objavio, nije objavio čl. 28)ASK
Objavljivanje i dostavljanje ASK petnaestodnevnog izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica (čl.42)od 10. 10.
do 24. 10.
Politički subjekti
Prikupljanje i objavljivanje na internet stranicama analitičkih kartica sa podacima o iznosu i broju korisnika, vrstama i primaocima svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje i dostavljanje ASK i Skupštini CG (čl.29)od 10. 10.
do 24. 10.
Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Opštine
Objavljuje na internet stranici izvode iz državnog trezora kao i analitičkih kartica o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve i dostavljanje ASK i Skupštini CG (čl.30)od 10. 10.
do 24. 10.
Ministarstvo finansija i Sekretarijat Opštine
srijeda, 26. oktProvjera (objavio, nije objavio čl. 29, 30 i 42)ASK
četvrtak, 27. okt
petak, 28. oktEvidencija ( dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
29. okt - 30. oktVikend
ponedeljak, 31. oktObjavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 24. 10.
do 30. 10.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 1. novProvjera (objavio, nije objavio čl. 28 )ASK
petak, 4. novEvidencija ( dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
5. nov - 6. novVikend
ponedeljak, 7. novObjavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 31. 10.
do 06. 11.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 8. novProvjera (objavio, nije objavio čl. 28 )ASK
petak, 11. novEvidencija ( dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
12. nov - 13. novVikend
ponedeljak, 14. novObjavljivanje na svojoj internet stranici analitičkih kartica sa računa u svom posjedu i dostavljanje Skupštini CG (čl.28)od 7. 11.
do 13. 11.
Sve državne i lokalne budžetske potrošačke jedinice
utorak, 15. novProvjera (objavio, nije objavio čl. 28 )ASK
Konačni izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju (čl. class="period"39)Politički subjekti
petak, 18. novEvidencija ( dostavio Skupštini)
Pokretanje postupaka
četvrtak, 15. decIzvještaj o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje i izvršenoj kontroli finansiranja izborne kampanje političkih subjekataAgencija za sprječavanje korupcije (60 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora)

Novosti