Agencija za sprječavanje korupcije

Održana obuka u Pljevljima

Službenici Agencije za sprječavanje korupcije predavali u Pljevljima o integritetu javnih funkcionera, obavezama političkih subjekata i organa vlasti u izbornoj kampanji, sprječavanju sukoba interesa.
10. jun 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije je u Pljevljima, u saradnji sa opštinskim službama,  organizovala obuku na temu ”Nadležnosti Agencije i obaveze organa vlasti u sprovođenju antikorupcijskih zakona”. 

Obuci je prisustvovalo više od 50 predstavnika lokalne uprave, lokalne samouprave, javnih preduzeća i javnih ustanova sa teritorije Pljevalja. Među prisutnima su bili predsjednik Skupštine Opštine, dio odbornika, predstavnici lokalnih sekretarijata, službi i javnih preduzeća. 

Službenici Agencije su prisutne upoznali sa obavezama organa vlasti sa teritorije te opštine koje proizilaze iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Takođe, prezentovana su ograničenja i zakonske zabrane koje su organi vlasti dužni da poštuju tokom izborne kampanje. 

Ukazano je na važnost primjene principa integriteta, kao i na zakonske obaveze donošenja planova integriteta. Predstavljena je metodologija izrade i donošenja planova integriteta koje su organi vlasti dužni da donesu i dostave Agenciji za sprječavanje korupcije. Takođe, prezentovane su i obaveze lobiranih lica i organa vlasti u skladu sa Zakonom o lobiranju, a posebno obaveze izvještavanja u vezi sa dozvoljenim i nedozvoljenim lobiranjem, shodno odredbama tog Zakona.

Službenici Agencije na obukama pružaju pomoć, te razmjenjuju iskustva i najbolje prakse u cilju potpunog ispunjavanja zakonskih obaveza predviđenih Zakonom o sprječavanju korupcije, Zakonom o kontroli finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i Zakonom o lobiranju. Obuke se realizuju kroz interaktivna predavanja, teorijski i praktični rad. 

Obuke su ranije održane u svim primorskim opštinama, kao i za predstavnike organa vlasti u opštinama Plav i Gusinje. Naredna obuka biće održana u opštini Mojkovac 14. juna. 


Novosti