Agencija za sprječavanje korupcije

Službenici Agencije o planovima integriteta na sastancima sa predstavnicima Sudskog i Tužilačkog savjeta

Predstavnici Agencije su članovima i službenicima Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta posebno prezentovali nalaze analiza koje je sačinila Agencija u odnosu na planove integriteta koji su donešeni u organim sudstva i tužilaštva
29. septembar 2017.

Službenici Agencije za sprječavanje korupcije bili su izlagači na radnom sastanku za članove i zaposlene u Sudskom savjetu “Planovi integriteta – mehanizmi za sprječavanje korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta u sudstvu”, kao i na  radnom sastanku za članove i zaposlene u Tužilačkom savjetu “Planovi integriteta – mehanizmi za sprječavanje korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta u tužilaštvu”, koji su održani 28. i 29. septembra u Podgorici. 

Aktivnosti na promociji planova integriteta kao preventivnim mehanizmima za sprječavanje korupcije u pravosudnim institucijama su dio Projekta “Odgovornost u pravosudnom sistemu”, koji se sprovodi u okviru Horizontalnog programa Savjeta Evrope i EU za Zapadni Balkan i Tursku. 

Sastanak sa predstavnicima Sudskog savjeta otvorili su Angela Longo, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici i Vesna Aćimić, sekretarka Seketarijata Sudskog Savjeta, dok su uvodne riječi na sastanku sa predstavnicima Tužilačkog Savjeta imali koordinator projekta Vlado Dedović, predstavnik  Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici i Vesna Ratković, član Tužilačkog Savjeta.

Koordinator Sektora za prevenciju korupcije, integritet, lobiranje i primjenu međunarodnih standarda u Agenciji za spriječavanje korupcije Mladen Tomović, upoznao je učesnike sastanaka sa zakonskim odredbama koje se odnose na princip integriteta i etike u organima vlasti, obavezom donošenja planova integriterata i izvještaja o sprovođenju planova integriteta u državnim organima, kao i sa iskustvom institucija u Crnoj Gori prilikom donošenja planova integriteta i izvještaja o sprovođenju planova integriteta.    

Predstavnici Agencije su članovima i službenicima Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta posebno prezentovali nalaze analiza koje je sačinila Agencija u odnosu na planove integriteta koji su donešeni u organim sudstva i tužilaštva, odnosno predstavili strukturu korupcijskih rizika koji su najčešće prepoznati u planovima integriteta ovih državnih organa. Učesnicima je takođe prikazana statistika realizacije mjera za smanjenje ili uklanjanje navedenih rizika, koju je Agencija izvela na osnovu izvještaja o sprovođenju planova integriteta koje su institucije sudstva i tužilaštva ove godini dostavili Agenciji.

Usvajanje planova integriteta u organima vlasti i donošenje na godišnjem nivou izvještaja o sprovođenju planova integriteta predstavljaju  važne antikorupcijske mehanizme predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije, čiju implementaciju kontroliše Agencija za sprječavanje korupcije.  

Zakonsku obavezu donošenja planova integriteta su u 2016. godini ispunili svi organi vlasti u sudstvu i tužilaštvu. Takođe, svi organi u sudstvu i tužilaštvu su u 2017. godine izvijestili Agenciju o spovođenju donešenih planova integriteta. 

Na marginama sastanka, predstavnici Agencije i Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, načelno su dogovorili nastavak saradnje koji se odnosi na ekspertsku podršku u realizaciji obuka za menadžere integriteta u pravosuđu, a što je i obaveza iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. godine.


Novosti