Agencija za sprječavanje korupcije

Predavanje na temu "Planovi integriteta"

Akcenat predavanja bio je na implementaciji mjera koje su sadržane u planovima integriteta organa vlasti, monitoringu sprovođenja navedenih mjera i dostavljanju Izvještaja o sprovođenju planova integriteta.
29. mart 2017.

Rukovodilac Odsjeka za integritet i lobiranje u Agenciji za sprječavanje korupcije mr Mladen Tomović održao je u Podgorici predavanje na temu “Planovi integriteta” za predstavnike lokalnih samouprava u Crnoj Gori.  

Seminar je organizovala Uprava za kadrove u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije, u okviru programa obuke za lokalne službenike i namještenike. Prisustvovali su službenici iz Glavnog Grada Podgorica, te Opština Rožaje, Petnjica, Kolašin, Plužine, Budva, Herceg Novi, Mojkovac, Kotor, i Tivat.

Akcenat predavanja bio je na implementaciji mjera koje su sadržane u planovima integriteta organa vlasti, monitoringu sprovođenja navedenih mjera i dostavljanju Izvještaja o sprovođenju planova integriteta. 

Naime, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, organi vlasti su dužni da do 15. aprila 2017. godine dostave Agenciji Izvještaje o sprovođenju planova integriteta za 2016. godinu. U tom smislu, današnje predavanje je doprinos i podrška lokalnim organima vlasti u vršenju monitoringa realizacije mjera iz planova integriteta i pripremi Izvještaja o sprovođenju istih.  Polaznicima je, između ostalog, predstavljen i model Izvještaja o sprovođenju planova integriteta. 

Tomović je na seminaru naročito istakao značaj i ulogu menadžera integriteta u procesu podržavanja i izgradnje etičke infrastrukture u instituciji, te podizanju nivoa svijesti zaposlenih o važnosti poštovanja i dosljednog sprovođenja antikorupcijskih propisa. 

Obaveza donošenja planova integriteta je realizovana u ogromnom procentu od preko 96 odsto u organima vlasti u Crnoj Gori. U institucijama na državnom i lokalnom nivou je usvojeno 665 planova integriteta, te imenovano 669 menadžera integriteta. 


Novosti